Неофіційний сайт НЛТУУ (Національний лісотехнічний університет України)

01
Вер

Кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

Кафедра автоматизації виробничих процесів, електротехніки і теплотехніки (АВП, Е і Т) в 1986 році об’єднала у своєму складі дві окремі кафедри: автоматизації виробничих процесів та енергетики. Кафедра енергетики (електротехніки й теплотехніки) була організована в числі перших разом з організацією Львівського лісотехнічного інституту в 1945 році. Її першим завідувачем був доцент Шишніашвілі Едуард Миколайович, який прибув до Львова з Тбіліського інституту інженерів залізничного транспорту. Доцент Шишніашвілі Е.М. вніс помітний вклад у становлення навчального процесу в новоствореному інституті як у межах кафедри, так і на інженерно-економічному факультеті та факультеті механічної технології деревини, який очолював у 1946 році.

Вагомий внесок у розвиток кафедри енергетики та зростання її ролі в підготовленні спеціалістів для лісозаготівлі та деревообробної промисловості країни внесли її завідувачі доценти Височій Б. А. (1947-1953), Єресько В. О. (1954-1958), Мітін М. О. (1959-1974), Єрмаков А. М. (1974-1979), Гірник М. Л. (1979-1981), Виваль І. П. (1981-1985).

З метою прискорення розвитку лісозаготівельної та деревообробної промисловості, широкого впровадження та кваліфікованого використання засобів автоматики в лісовиробничому комплексі понад тридцять п’ять років тому було прийняте рішення розпочати підготовку спеціалістів з автоматизації. В 1965 році на механіко-технологічному факультеті була організована кафедра автоматизації виробничих процесів. Очолив кафедру колишній випускник лісоінженерного факультету, автор і конструктор перших автоматизованих ліній, пристроїв і механізмів для первинного оброблення деревини, автор перших наукових праць з автоматизації виробничих процесів на нижніх лісових складах, проректор із наукової роботи доцент Батін Іван Васильович.

Професорсько-викладацький склад новоствореної кафедри автоматизації виробничих процесів із перших своїх кроків поринув у творчу наукову діяльність і підготовку нових для нашої галузі спеціалістів. Першими викладачами кафедри автоматизації виробничих процесів були доцент Баран М. І, доцент Піонтковський А. Б., асистент Дудюк Д. Л., асистент Шургот Б. Й., асистент Фільц І. І. Професорсько-викладацький склад кафедри доклав чимало зусиль, щоб за короткий час налагодити теоретичну та практичну підготовку нових і гостро необхідних для нашої галузі спеціалістів із двох спеціалізацій – автоматизація виробничих процесів лісової промисловості й автоматизація виробничих процесів деревообробної промисловості.

Крім того, на кафедрі проходили підготовку з основ автоматики й автоматизації виробничих процесів та обчислювальної техніки студенти лісоінженерного, технологічного й інженерно-економічного факультетів. За неповних сорок років діяльності на кафедрі підготовлено понад 800 спеціалістів з автоматизації виробничих процесів у галузі, 200 бакалаврів і сім магістрів. Працівники, аспіранти та здобувачі кафедри захистили як мінімум вісім докторських і понад 35 кандидатських дисертацій.

Після професора Батіна І. В. кафедру очолювали доц. Дудюк Д. Л. (1973-1975), доц. Покровський Б.Г. (1976-1986), доц. Садовський Ю.А. (1986-1994). З 1994 року кафедру очолював проф. Дудюк Д.Л.

Викладачі кафедри проводять навчальні заняття з електротехніки, теплотехніки, промислової електроніки, основ автоматики й автоматизації, автоматизованого проектування, моделювання й оптимізації та інших дисциплін.

Співробітники кафедри проводять наукові дослідження автоматизованих ліній лісопромислових підприємств, засобів автоматизації технологічних і транспортних операцій, пристроїв автоматичного контролю й керування технологічними процесами. їх результати використовуються в проектно-конструкторських розробках та в навчальному процесі.

Кафедра підтримує творчі зв’язки з навчальними закладами і науковими установами НАН України, галузевими науково-дослідними установами в Україні і за її межами. На кафедрі діють аспірантура і докторантура. Підготовкою науково-педагогічних кадрів керують досвідчені науковці. Працівники кафедри беруть активну участь в атестації науково-педагогічних кадрів. Значну допомогу професорсько-викладацькому складу кафедри у виконанні різноманітних повсякденних завдань надають працівники з числа навчально-допоміжного персоналу.

Залиште коментар

Ви повинні зареєструватись для того, щоб мати можливість додавати коментарі.

Поставте будь-яке наше посилання у себе на сайті і пришліть його нам по e-mail і ми поставимо Ваше посилання у нас.

© 2016 Неофіційний сайт НЛТУУ (Національний лісотехнічний університет України)

При копіюванні матеріалів посилання на сайт nltuu.com.ua є обов'язковим