Неофіційний сайт НЛТУУ (Національний лісотехнічний університет України)

02
Вер

Кафедра лісових машин та гідравліки

Теперішня кафедра лісових машин та гідравліки (ЛМ та Г) бере початок від кафедри сухопутного і водного транспорту лісу та тягових машин, яка була утворена одночасно з заснуванням Львівського лісотехнічного інституту в 1945 р. Першим завідувачем кафедри був директор інституту доцент Гарузов В.І. Під його керівництвом велася наукова робота з удосконалення процесу транспортування деревини вузькоколійними залізницями. Він очолював кафедру до 1954 року.

Завідувач кафедри проф. Библюк Н. І.

У 1955 р. посаду завідувача кафедри сухопутного і водного транспорту лісу обійняв на конкурсній засаді канд. техн. наук, доцент Гастєв Б.Г., який до того завідував аналогічною кафедрою у Білоруському технологічному інституті. З 1957 по 1959 р., окрім завідувача кафедри, він працював заступником директора інституту з наукової роботи. Захистивши у 1958 р. докторську дисертацію, Гастєв Б.Г. став першим доктором наук із лісотранспорту на теренах колишнього Радянського Союзу. Під керівництвом професора Гастєва Б.Г. на кафедрі сформувався науковий напрям динаміки лісотранспортних машин, який знайшов широке визнання у науковому світі: підготовлено та захищено 2 докторські й 10 кандидатських дисертацій, видано монографію.

З 1969 по 1985 р. кафедру очолював учень проф. Гастєва Б.Г. канд. техн. наук, доцент Гайдар М.О., який одночасно протягом ряду років був ученим секретарем спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій. Ним видано перший україномовний навчальний посібник із питань транспорту лісу.

У 1986 р. посаду зав. кафедри (під назвою “Кафедра транспорту лісу”) обійняв інший учень професора Гастєва Б.Г. канд. тех. наук, доцент Ковтун Й. П., який до того був деканом лісоінженерного факультету. У 1988 р. кафедра увійшла до складу кафедри механізації лісорозробок, яку очолював проф. Шкіря Т.М.

Після відновлення кафедри у 1994 р. під назвою “Кафедра лісових машин і доріг ” її очолив доктор техн. наук, професор Библюк Н.І.

Працівники кафедри розробили і впровадили у виробництво математичне забезпечення системи автоматизованого проектування самохідних сільськогосподарських машин для внесення міндобрив і хімзахисту рослин, вимірювальну апаратуру, алгоритми та програми розрахунку експлуатаційних показників нових малогабаритних тракторів для доглядового рубання та автобусів ЛАЗ. До науково-дослідної роботи на кафедрі широко залучаються студенти.

Головна діяльність кафедри спрямована на готування бакалаврів за напрямом “Інженерна механіка”, “Лісозаготівля та деревообробка”, “Лісове і садово-паркове господарство” та спеціалістів за спеціальностями “Обладнання лісового комплексу”, “Лісоінженерна справа”. Кафедра забезпечує також готування викладачів вищої кваліфікації – магістрів, кандидатів і докторів технічних наук із спеціальності “Машини та процеси лісівничого комплексу”.

Навчальний процес кафедри охоплює три цикли дисциплін: лісотранспортні машини (ЛТМ) – теорія, конструкція, проектування, технічне обслуговування і ремонт; лісові дороги і машини (ЛДМ) – проектування, будівництво та експлуатація; гідропривод лісових машин (ГЛМ) – теорія, конструкція, розрахунок.

В лабораторії кафедри

Матеріально – технічна база кафедри забезпечує навчальний процес і виконання наукових досліджень. До неї входять із циклу ЛТМ лабораторії двигунів, шасі, правил дорожнього руху , технічного обслуговування та ремонту; із циклу ЛДМ – транспорту лісу, дорожньо-будівельних матеріалів, дорожніх машин ; із циклу ГЛМ – гідравліки, гідроприводу; клас персональних комп’ютерів; парк дорожньо-будівельних і транспортних машин; автодром. У процесі навчання студенти мають можливість отримати робітничу професію водія категорії В або С.

Починаючи з 1994 р. кафедра під керівництвом проф. Библюка Н. І. розгорнула пошукові дослідження з екологічних проблем лісотранспорту в Карпатах і розроблення нових підходів до створення екологічно безпечних технологій та технічного забезпечення. Розроблені на кафедрі програмне забезпечення та методика теоретичних й експериментальних інженерно-екологічних досліджень дозволили отримати їх висліди, які апробовані на міжнародних і регіональних наукових конференціях та шляхом, публікацій. Висліди виконання держбюджетних та госпдоговірних робіт стали підставою для утворення на базі кафедри „Центру інженерної екології”, як регіональної громадської організації та комісії екологічних технологій у рамках Наукового товариства ім. Шевченка. Це дозволило залучити до досліджень науковців споріднених спеціальностей інших вузів Львова. На кафедрі сформовано новий науковий напрям – екологічні технології лісоексплуатації, в якому науковому напрямі виконуються магістерські роботи, кандидатські та докторська дисертації.

Міцні творчі зв’язки кафедра підтримує з Білоруським технологічним університетом, Московським університетом лісу, Санкт-Петербурзькою лісотехнічною академією, із кафедрами автомобілебудування, експлуатації та ремонту автомобільної техніки й екології та охорони навколишнього середовища ДУ „Львівська політехніка”, кафедрою тракторів і автомобілів Львівського ДАУ, окремими вченими ЛНУ, Інститутом екології лісу, УкрНДІгірліс та іншими навчальними і науковими закладами.

В рамках міжнародної програми “Карпати” в питаннях наукової, навчально-методичної та видавничої діяльності кафедра співпрацює зі спорідненими кафедрами Зволенського технічного університету (Словаччина), Сільськогосподарського і лісового університетів у Брно (Чехія), Сільськогосподарського університету в Празі (Чехія). Кафедрою налагоджено контакти з провідними вченими університету Кіото в Японії, університету Любляни (Словенія) і Аграрного університету в Кракові (Польща). Започаткована співпраця з кафедрою використання лісу та лісової інженерії SGGW у Варшаві представництвами фірми Ponsse у Польщі, Rottne у Чехії і ZTS LKT у Словаччині.

Підсумком співпраці у науковій діяльності кафедри за останній період стало проведення в 1998 році першої міжнародної конференції „Лісотранспорт у Карпатах: традиції, реалії й перспективи розвитку” в рамках відзначення 125-річчя університету.

Залиште коментар

Ви повинні зареєструватись для того, щоб мати можливість додавати коментарі.

Поставте будь-яке наше посилання у себе на сайті і пришліть його нам по e-mail і ми поставимо Ваше посилання у нас.

© 2016 Неофіційний сайт НЛТУУ (Національний лісотехнічний університет України)

При копіюванні матеріалів посилання на сайт nltuu.com.ua є обов'язковим