Неофіційний сайт НЛТУУ (Національний лісотехнічний університет України)

03
Вер

Кафедра лісопромислового виробництва та лісових доріг

Кафедра лісопромислового виробництва та лісових доріг із назвою „Кафедра механізації лісорозробок” була створена на другий рік після заснування Львівського лісотехнічного інституту – в 1946 році. Завідувачами кафедри працювали: канд. техн. наук професор Плаксін М.В., докт. техн. наук професор Батін І.В., канд. техн. наук доцент Савицький Ю.Г. З 1973 по 2003 р. кафедру очолював Заслужений діяч науки й техніки України, докт. техн. наук професор Шкіря Т.М. Зараз кафедру очолює проф. Адамовський М. Г.

За час існування кафедри відбулося відгалуження одного з важливих напрямів сучасного лісопромислового виробництва – автоматизації технологічних процесів, на базі якого в складі Інституту інженерної механіки, автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій НЛТУУ функціонує окрема кафедра.

Кафедра веде підготовку фахівців за напрямами “Лісозаготівля та деревообробка”, “Інженерна механіка”, “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, “Економіка і підприємництво”, “Менеджмент”, „Лісове і садово-паркове господарство” та за спеціальністю „Лісоінженерна справа”. Кафедра також проводить навчання студентів магістерської підготовки, здійснюється підготовка спеціалістів вищої кваліфікації у рамках аспірантури університету.

Завідувач кафедри проф. Адамовський М.Г.

Співробітники кафедри є авторами не менш ніж п’яти навчальних підручників і посібників для фахової підготовки студентів ВНЗ, близько 60 видань навчально-методичної літератури з теоретичної і практичної підготовки студентів. За результатами науково-дослідної роботи кафедри захищено щонайменше дві докторські і понад 10 кандидатських дисертацій, отримано понад 130 авторських свідоцтв та патентів на винаходи, опубліковано не менш як дві монографії.

Для якісної підготовки спеціалістів в розпорядженні кафедри є спеціалізовані аудиторії, навчальна й польова лабораторії з діючим обладнанням та аудиторними приміщеннями, навчальний полігон, бокси для зберігання навчальної лісозаготівельної техніки. Студенти мають змогу ознайомитися практично зі всім основним парком лісозаготівельного, лісогосподарського та лісоскладського обладнання.

Викладачами кафедри в навчальному процесі широко застосовуються технічні засоби навчання. Співробітниками кафедри разом із студентами на основі авторських розробок створено близько 20 моделей і макетів перспективної лісозаготівельної техніки, які були учасниками багатьох виставок, в т.ч. і міжнародних.

З часу створення кафедри колектив не тільки активно працював над підготовкою галузевих кадрів з лісоінженерної справи, але і виконував науково-дослідну та проектно-конструкторську роботу з питань теоретичного обґрунтування й створення перспективної техніки та технологій лісозаготівельного виробництва.

Значна частина наукових досліджень колективу стосується теоретичного обґрунтування процесів ділення деревини вздовж волокон без стружкоутворення (шляхом розколювання). За результатами винаходів виготовлено ряд напівпромислових взірців та діючих моделей лісозаготівельного обладнання, яке демонструвалось на двох Міжнародних та семи всесоюзних виставках (м. Москва 1969… 1988 рр.). Отримано диплом лауреата НТТМ ВДНГ – 80 та Міжнародної виставки “Лісдеревмаш -84”, одну срібну та чотири бронзові медалі ВДНГ СРСР.

Науково-педагогічний колектив кафедри у своїй роботі охоплює майже весь перелік напрямків галузевої науки, яку можна сформулювати узагальнюючим терміном “Технологія і машини лісосічних і лісоскладських робіт”.

На підставі отриманих авторських свідоцтв та патентів виготовлено кілька верстатів, які тривалий час експлуатувалися і можливо ще до цього часу використовуються на підприємствах галузі.

У плані науково-дослідної роботи кафедра інтенсивно та продуктивно працювала й напевно буде продовжувати працювати над проблемами безстружкового поздовжнього ділення деревини розколюванням і створенням багатоопераційних агрегатів для розкряжування, сортування й штабелювання стовбурної деревини на лісопромислових підприємствах. Останнім часом, у зв’язку з частковими структурними змінами у лісопромисловому виробництві народного господарства, на кафедрі розширено напрямки наукових досліджень за такими темами:

– обґрунтування екологічно-невиснажливих способів і засобів заготівлі деревної сировини на рубках головного користування та рубках, пов’язаних із веденням лісового господарства;

– дослідження поперечного розпилювання попередньо напруженої деревини (деревинної сировини, стовбурів, колод) і розроблення технічних засобів для таких процесів;

– розроблення нових комбінованих способів отримання радіальної пилопродукції;

– розроблення нових технічних засобів для безстружкового поздовжнього ділення технологічної лісосировини;

– розроблення розосереджувачів стовбурних лісоматеріалів та живильників і лісонагромаджувачів колод збалансованої дії;

– створення обладнання для пресування дрібнодисперсних деревинних відходів (тирси, стружки тощо) із метою виготовлення продукції промислового й побутового споживання.

Залиште коментар

Ви повинні зареєструватись для того, щоб мати можливість додавати коментарі.

Поставте будь-яке наше посилання у себе на сайті і пришліть його нам по e-mail і ми поставимо Ваше посилання у нас.

© 2016 Неофіційний сайт НЛТУУ (Національний лісотехнічний університет України)

При копіюванні матеріалів посилання на сайт nltuu.com.ua є обов'язковим