Неофіційний сайт НЛТУУ (Національний лісотехнічний університет України)

04
Вер

Кафедра технології матеріалів та інженерної графіки

Кафедра технології матеріалів та інженерної графіки (ТМ та ІГ) створена у 1988 році шляхом об’єднання двох кафедр – технології матеріалів і машинобудування та інженерної графіки. Першу з них з 1960 до 1986 р. очолював доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії у галузі науки й техніки Яцюк А.Т., а з 1986 до 1988 р. – кандидат технічних наук, доцент Романенчук М.В. Другу кафедру (інженерної графіки) з 1947 до 1975 р. очолював відомий учений з нарисної геометрії кандидат технічних наук, професор Королевич О.Й., а з 1975 до 1988 р. – к. т. н., доцент Ткаченко М.М.

Завідувач кафедри проф. Голубець В.М.

З 1988 до 1993 р. завідувачем кафедри технології матеріалів та інженерної графіки був к.т.н. доцент Романенчук М.В. З 1993 р. цю кафедру очолює відомий учений у галузі матеріалознавства й технології матеріалів доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки й техніки, академік Лісівничої Академії Наук України Голубець В.М.

Кафедра ТМ та ІГ здійснює загальноінженерну підготовку спеціалістів. Весь навчальний процес на кафедрі представлений двома циклами: технологічним і інженерної графіки.

Викладачі кафедри читають курси лекцій, проводять лабораторні й практичні заняття з таких дисциплін: матеріалознавство; технологія конструкційних матеріалів; електротехнічні матеріали; методи поверхневого зміцнення конструкційних матеріалів; основи стандартизації й метрології; взаємозамінність, стандартизація й технічні вимірювання; технологічні основи машинобудування; нарисна геометрія; інженерна графіка; технічне креслення. Викладачі кафедри здійснюють керівництво курсовим і дипломним проектуванням, беруть участь у роботі державних екзаменаційних комісій із захисту дипломних проектів і магістерських робіт.

Забезпечення навчального процесу на кафедрі здійснюють співробітники навчально-допоміжного персоналу. Кафедра має в наявності необхідну матеріально-технічну базу як із технологічного циклу, так із циклу інженерної графіки, зокрема: лабораторне обладнання для проведення досліджень механічних властивостей металів і сплавів, їх макро- і мікроструктури, термічного оброблення, натурні металорізальні верстати, в т.ч. з програмним керуванням, устаткування для зварювання металів і сплавів, ливарного виробництва, оброблення металів і сплавів тиском, моделювання інших технологічних процесів. Належним чином оформлені кабінети для проведення практичних занять із нарисної геометрії, інженерної графіки і технічного креслення.

Усі дисципліни, що читаються на кафедрі, забезпечені відповідною методичною літературою, в т.ч. для виконання курсових робіт, проведення лабораторних занять, а також для самостійної роботи студентів.

Бібліотечний фонд кафедри нараховує близько 530 найменувань навчально-методичної літератури з дисциплін, що читаються на кафедрі. За участі кафедри ТМ та ІГ створено університетський комп’ютерний клас, де студенти оволодівають методиками комп’ютерного креслення, просторового моделювання, розрахунками деталей машин і механізмів обладнання лісопромислового комплексу, виконують курсові проекти (роботи), дипломні проекти.

Наукова діяльність кафедри ведеться за напрямами наукових досліджень університету з таких проблем:

1. Дослідження процесів абразивного оброблення деревини, деревних та інших матеріалів;

2. Розроблення методів зміцнення деталей машин, інструментів і технологічного оснащення.

Перша з них започаткована д.т.н. професором Яцюком А.І., якому, разом із к.т.н. доцентом Якубовським А.В. і к.т.н. старшим науковим співробітником Густі О.Я. за розроблення абразивних інструментів і широке впровадження технології шліфування деревини і деревних матеріалів у виробництво у 1984 р. присуджена Державна премія України в галузі науки й техніки. Сьогодні дослідження з цієї проблеми успішно продовжують співробітники галузевої науково-дослідної лабораторії шліфування, що функціонує при кафедрі.

Для проведення наукових досліджень із другої проблеми на кафедрі створено лабораторію електроіскрового легування металів і сплавів із необхідним устаткуванням, на якому також ведеться навчальний процес.

Співробітники кафедри ведуть значну науково-організаційну, навчально-організаційну, суспільно-політичну і громадську діяльність.

Залиште коментар

Ви повинні зареєструватись для того, щоб мати можливість додавати коментарі.

Поставте будь-яке наше посилання у себе на сайті і пришліть його нам по e-mail і ми поставимо Ваше посилання у нас.

© 2016 Неофіційний сайт НЛТУУ (Національний лісотехнічний університет України)

При копіюванні матеріалів посилання на сайт nltuu.com.ua є обов'язковим