Неофіційний сайт НЛТУУ (Національний лісотехнічний університет України)

05
Вер

Про інститут

Історія Інституту інженерної механіки, автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій розпочинається від 15 січня 1945 року, коли була прийнята постанова уряду УРСР про організацію Львівського лісотехнічного інституту. Інститут мав вести підготовку інженерних кадрів для лісозаготівлі та механічного оброблення деревини. Підпорядковувався інститут Наркомату лісової промисловості України. Спеціальним наказом Наркомату лісової промисловості України передбачалася наступна початкова структура інституту: факультет механізації лісорозробок і лісотранспорту (лісоінженерний зі спеціальностями: механізація лісорозробок, лісотранспорт, лісоексплуатація); факультет механічної технології деревини (із спеціальностями: лісопиляння, меблеве виробництво, фанерне виробництво) і лісоінженерно-економічний факультет. Перші два факультети і є родоначальниками Інституту інженерної механіки, автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.

Лісоінженерний факультет розміщувався в головному корпусі інституту по вул. Пушкіна, 103, а факультет механічної технології деревини – по вул. Залізняка, 11.

Першим деканом лісоінженерного факультету був доцент Дятлов Д.П. (1945-1955 рр.), фізик за фахом, завідувач кафедри фізики, який проявив себе вмілим організатором колективу факультету.

На факультеті механічної технології деревини першим деканом був Янсон О.І., з лютого 1946 р. – доцент Бєлий В.Д., з листопада 1946 р. – доцент Шишніашвілі Е.Є., а з 1947 р. – доцент Височій Б.А. Після Височіна Б.А. факультет очолював доцент Тімонен С.М.

В перші роки на базових факультетах були створені такі випускові кафедри: лісотранспорту, механічного оброблення деревини, механізації лісорозробок, тягових машин, верстатів та інструментів і технології металів.

Навчання на базових факультетах розпочалось 1 жовтня 1945 року. На перший курс лісоінженерного факультету було зараховано 68 студентів, а факультет механічної технології деревини – 69.

Навчання на факультетах відбувалося у важких умовах: заняття проходили у дві зміни в холодних і напівосвітлених аудиторіях, не вистачало лабораторного устаткування, аудиторного обладнання та спеціальної техніки.

За рішенням уряду від 12 липня 1946 р., Львівський лісотехнічний інститут був переданий у підпорядкування Міністерству вищої освіти СРСР, що загалом позитивно вплинуло на діяльність вузу, організацію навчального процесу на кафедрах, комплектування науково-педагогічних кадрів.

У 1949 р. відбувся перший випуск інженерів-технологів за спеціальністю “Лісоінженерна справа” – 10 осіб та інженерів – механіків за спеціальністю “Механічна технологія деревини” – 12 осіб.

На лісоінженерному факультеті першими випускниками були: Я.І. Бавура, В.І. Гармаш, В.С. Гриневич, О.А. Касьян, В.І. Костів, С.К. Невинський, А.Г. Ночевніков, А.П. Поліщук, А.А. Пономарьов, Л.І. Толстой; на факультеті механічної технології деревини – І.П. Грохотов, В.Г. Карпенко, Н.І. Коренєв, С.М. Левада, А.С. Ліхман, Н.М. М’яч, Н.В. Пилипенко, С.Б. Рубінштейн, В.Н. Холмогоров, В.М. Придатченко, Ю.М. Бенько, К.С. Худін. В цьому ж році на лісоінженерному факультеті захистив кандидатську дисертацію Плаксін М.В.

У січні 1952 р. розпочалася підготовка науково-педагогічних кадрів через аспірантуру на кафедрах сухопутного й водного транспорту лісу, механізації та технології лісорозробок, верстатів та інструментів і технології металів. У 1953 р. захистили кандидатські дисертації Бєлая Н.М., Королевич О.И., Серебряний Н.М. Кращі випускники кафедр базових факультетів у 1955 р. були залишені в інституті для навчання в аспірантур і наукової та педагогічної роботи: Батін І.В., Білик Б.В., Вострес Б.В., Гайдар М.О., Заєць І.М., Міговк Е.П., Шкіря Т.М., Якимович Р.Л.

У 1955 році було утворене Міністерство вищої освіти УРСР, у підпорядкування якого перейшов і Львівський лісотехнічний інститут, який відсвяткував своє перше десятиріччя.

У цьому ж році на лісоінженерному факультеті навчалося 890 студентів. Деканом факультету став доцент Королевич О.Й., згодом – доцент Бойко А.П., а пізніше – доцент Батін І.В. Факультет мав добре обладнаний навчально-дослідний полігон механізації лісорозробок і сухопутного транспорту лісу. У Вигодському та Перегінському ліспромгоспах тресту “Станіславліспром” у 1955 році були впроваджені у виробництво повітряні линвові лісоспуски для транспортування дрібних сортиментів. Монтувались линвові дороги із самохідною лебідкою, розроблені Бєлою Н.М., Прохоренком А.Г., Пановим В.К. Ця розробка вже у 1957 р. була впроваджена у 25 ліспромгоспах колишнього Радянського Союзу, зокрема, у трестах “Краснодарліс”, “Південкуз-басліс”, “Сахалінліс” та інших. Нововведення не лише полегшило фізичну працю людей, забезпечило транспортування лісоматеріалів із віддалених і важко доступних ділянок, а й підвищило продуктивність таких доріг до 80… 120 м деревини за зміну. Діюча модель линвової дороги експонувалася на виставці ВДНГ у Москві. Нові конструкції линвових доріг були захищені авторськими свідоцтвами на винаходи.

Перший навчальний посібник на лісоінженерному факультеті був опублікований доцентом Плаксіним М.В. у 1958 р. Першу докторську дисертацію в інституті захистив в 1958 р. завідувач кафедри сухопутного і водного транспорту лісу доцент Гастєв Б.Г. В 1959 р. доценту Гастєву Б.Г. було присвоєно вчене звання професора. Він став першим доктором технічних наук із сухопутного транспорту на теренах колишнього СРСР. Згодом захистили кандидатські дисертації Батін І.В. і Лаутнер Е.М.

У 1959 р. після доцента Батіна І.В. деканом лісоінженерного факультету стала доцент Бєлая Н.М., а механіко-технологічного – доцент Качан В.Ф.

З 1959 р. згідно з “Законом про зміцнення зв’язку школи з життям і про подальший розвиток системи народної освіти” студенти 1-го курсу факультету механічної технології деревини у першому семестрі працювали на деревообробних підприємствах Львова, а в 2-ому – навчалися стаціонарно. Під час роботи на виробництві заняття проводилися для них тричі на тиждень по чотири години.

Студенти 1-го курсу лісоінженерного факультету в першому семестрі навчалися з відривом від виробництва, а в другому – скеровувались на роботу до Бистрицького лісопункту Надвірнянського лісокомбінату, де вони працювали і навчалися.

У 1960 р. на лісоінженерному факультеті була відкрита нова спеціальність “Машини і механізми лісової промисловості та лісового господарства”, аз 1961 р. його деканом став доцент Шкіря Т.М.

У 1964 р. факультет механічної технології деревини був перейменований у механіко-технологічний. На факультеті важливого значення надали автоматизації та комплексній механізації виробничих процесів. В цьому році розпочала свою діяльність кафедра автоматизації виробничих процесів лісопромислових і деревообробних підприємств. Очолив кафедру випускник лісоінженерного факультету доцент Батін І.В.

У 1966 р. із лісоінженерного та механіко-технологічного факультетів було виділено новий факультет – механізації і автоматизації виробничих процесів (МАФ). Першим деканом МАФу був доцент Піонтковський А.Б., потім – доцент Фелещук В.М. і доцент Носовський Т.А. Факультет вів підготовку інженерів-механіків та інженерів з автоматизації виробничих процесів лісової та деревообробної промисловості. На факультеті розгорнулась активна науково-дослідна робота. На лісоінженерний факультет з 1966 року набір студентів проводився лише за спеціальністю “Лісоінженерна справа”.

У 1967 р. доцент Бєлая Н.М. захистила докторську дисертацію, а в 1969 р. їй присвоєно вчене звання професора.

У 1972 р. докторську дисертацію захистив доцент Яцюк А.І. і в цьому ж році йому було присвоєно вчене звання професора. У цьому ж році доцент Гайдар М.О. видав перший україномовний навчальний посібник для студентів лісотехнічних спеціальностей “Проектування лісовозних автомобільних доріг”.

У 1974 році факультет механізації і автоматизації виробничих процесів було реорганізовано в механічний факультет. Деканами механічного факультету були доцент Носовський Т.А., доцент Заміховський В.С., доцент Криженков Ю.О. і доцент Яворський Р.Й.

У 1975 році за ініціативою проректора з наукової роботи доц. Фелещука В.М. на механічному факультеті була організована галузева науково-дослідна лабораторія шліфування деревностружкових плит та інших матеріалів. Науковим керівником лабораторії був професор Яцюк А.І. Завідував лабораторією ст. наук, співробітник Густі О.Я. Основним доробком лабораторії було розроблення і запровадження у виробництво абразивних кругів та циліндрів для шліфування деревини та деревностружкових плит. За ці розробки колектив авторів (Яцюк А.І., Густі О.Я., Якубовський А.В.) у 1984 році був удостоєний Державної премії України в галузі науки і техніки.

На кафедрі верстатів та інструментів під керівництвом доц. Серебряного Н.М. широко велись дослідження технології та обладнання для виробництва штучного паркету та паркетних виробів. За розробками кафедри були побудовані цехи з виробництва паркетних дощок у Львові, с.м.т. Пісковка (Київська область), с.м.т. Фроліщі і м. Нововятську (Горьківська область, Росія), м. Владивостоці (Росія).

На кафедрі теорії механізмів і деталей машин під керівництвом професора Тинного А.Н. були розроблені технологія та обладнання для вібраційного оброблення металевих деталей машин, які знайшли широке застосування на машинобудівних заводах колишнього СРСР.

Після доцента Шкірі Т.М. з 1974 р. по 1985 р. лісоінженерний факультет очолював доцент Ковтун Й.П., а потім з 1985 р. по 1988 р. – доцент Лико Я.О.

У 1988 р. на факультетах інституту відбулася чергова реорганізація. На базі лісоінженерного та механічного факультетів було організовано лісомеханічний факультет (ЛМФ). Першим деканом ЛМФ у 1988 р. був обраний доцент Адамовський М.Г. Після його призначення у 1993 р. на посаду проректора університету з навчальної роботи деканом ЛМФ став доцент Білик Б.В., який керував факультетом до 2002 р. У 2002 р. на посаду декана було обрано професора Кірика М.Д. В наш час деканом є Ребезнюк І. Т.

Кафедри інституту постійно виконують науково-дослідні роботи. Доробок факультету – приблизно 30% від об’єму наукових досліджень НЛТУУ.

Кафедра автоматизації виробничих процесів, електротехніки та теплотехніки (науковий керівник – доцент Кенс І.Р.) розробила прилади для неруйнівного контролю товщини матеріалів та прилад для виявлення пошкоджень металевих труб.

На кафедрі деревообробного обладнання та інструментів (науковий керівник – професор Кірик М.Д.) розроблена технологія та обладнання для зміцнення сталевих дереворізальних інструментів високошвидкісним тертям. Розроблено технологію виготовлення паркетних виробів, орієнтованих на будівлі XXI століття.

Кафедра прикладної механіки розробила линвові установки для транспортування деревини в гірських умовах лісозаготівлі.

На кафедрі технології матеріалів та інженерної графіки галузевою лабораторією розроблено конструкторську документацію для модернізації лінії шліфування – калібрування деревностружкових плит, технологію виготовлення абразивних циліндрів для шліфування – калібрування повноформатних деревностружкових плит. Лабораторія виготовляє абразивні циліндри для підприємств Росії та Білорусії.

Залиште коментар

Ви повинні зареєструватись для того, щоб мати можливість додавати коментарі.

Поставте будь-яке наше посилання у себе на сайті і пришліть його нам по e-mail і ми поставимо Ваше посилання у нас.

© 2016 Неофіційний сайт НЛТУУ (Національний лісотехнічний університет України)

При копіюванні матеріалів посилання на сайт nltuu.com.ua є обов'язковим