Неофіційний сайт НЛТУУ (Національний лісотехнічний університет України)

26
Вер

Складання електричних схем вимірювальних кіл. Перетворювачі і давачі

Засоби вимірювань – це набір технічних елементів, що мають нормовані метрологічні характеристики та дають змогу одержати кількісне значення фізичної величини у зручній для експериментатора формі.

Засобами перших двох груп можна вимірювати тільки окремі за фізичною природою величини, для вимірювання яких ці засоби призначені. За умови використання вимірювальних систем або вимірювального устаткування вимірювані величини треба звести до одного виду. Це, зокрема, і зумовило розроблення та впровадження в практику способів вимірювання неелектричних величин електричним методом. Цей метод забезпечує:

– синхронні вимірювання різних за фізичною природою величин у будь-яких місцях досліджуваного об’єкта;

– довільні функціональні перетворення електричного сигналу;

– легкість автоматизації процесів вимірювання та реєстрації;

– використання стандартних електровимірювальних приладів.

Залежно від природи неелектричної величини розрізняють перетворювачі вимірюваної інформації:

– механічні, які перетворюють в електричний сигнал дію таких фізичних величин як: зусилля, напруження, тиск, деформація, переміщення, швидкість, пришвидшення, витрата речовини тощо;

– теплові – температура та кількість тепла;

– світлові – інтенсивність та спектральний склад світла;

– хімічні – концентрація та хімічний склад речовини.

За способом перетворення вимірюваної інформації в електричний сигнал розрізняють перетворювачі:

– параметричні – змінюють активний або реактивний опір електричного вимірювального кола відповідно до зміни вимірюваної величини – це: контактні, реостатні, ємнісні, індуктивні, тензометричні, термометричні, фотометричні перетворювачі тощо;

– генераторні – перетворюють неелектричну енергію вимірюваної дії у електричну енергію вимірюваного сигналу – це індукційні, п’єзоелектричні, термоелектричні, фотоелектричні, гальванічні перетворювачі, тощо. Прикладами параметричних перетворювачів вимірюваної інформації можуть бути.

Найширше застосування в практиці наукових досліджень мають тензометричні перетворювачі.

Дротяні тензорезистори дають змогу вимірювати відносну деформацію розтягування тискання у межах до 1,5 %.

Термометричні перетворювачі – це перетворювачі, у яких зміна температури зумовлює зміну активного електричного опору. Вони бувають провідникові (терморезистори – зі збільшенням температури опір зростає) та напівпровідникові (термістори – зі збільшенням температури опір зменшується).

Фотометричні перетворювачі (фоторезистори) створені на основі явища внутрішнього фотоефекту, за якого освітлення напівпровідникового шару, розташованого між двома гребінчастими електродами, призводить до зменшення його електричного опору.

З метою створення зручних і надійних у користуванні перетворювачів інформації для вимірювання різних фізичних величин, забезпечення легкого монтування на об’єкт дослідження та включення у вимірювальні електричні кола, захисту їх елементів від шкідливої дії середовища перетворювачі оснащують додатковими конструктивними елементами.

Такий конструктивно завершений прилад для перетворення дії вимірюваної фізичної величини в електричний сигнал називають давачем.

У процесі експериментальних досліджень часто виникає потреба не тільки заміряти фізичну величину, а зафіксувати зміну її значення в часі. Для реєстрації зміни величини вимірюваних параметрів під час експерименту використовують спеціальні прилади. Найширше застосування мають механічний, осцилографічний та магнітний способи реєстрації.

Ви можете завантажити дану роботу повністю, клікнувши на посилання.

Залиште коментар

Ви повинні зареєструватись для того, щоб мати можливість додавати коментарі.

Поставте будь-яке наше посилання у себе на сайті і пришліть його нам по e-mail і ми поставимо Ваше посилання у нас.

© 2016 Неофіційний сайт НЛТУУ (Національний лісотехнічний університет України)

При копіюванні матеріалів посилання на сайт nltuu.com.ua є обов'язковим