Неофіційний сайт НЛТУУ (Національний лісотехнічний університет України)

17
Лис

Реферат з інтелектуальної власносності – варіант №17

Зміст

1. Особисті немайнові права авторів;

2. Обов’язки, що накладаються патентом;

3. Поняття патентоспроможності;

4. Державна реєстрація, облік і використання результатів науково-технічної документації.

1. Особисті немайнові права авторів

Особисті немайнові права автора – це право на:

а) авторство;

б) авторське ім’я;

в) недоторканність твору;

г) обнародування твору.

1. Право авторства полягає в тому, що тільки справжній творець вправі називати себе автором твору, а всі інші особи, що використовують твір, зобов’язані зазначати його ім’я (ст 13 Закону). Право авторства закріплює факт створення певного твору конкретною особою, а це має значення для суспільної оцінки як твору, так і особи автора.

Зазначення імені автора при використанні твору обов’язкове в усіх випадках за одним винятком: якщо твір образотворчого мистецтва або фотографічний твір використовується у промисловості. У цьому випадку ім’я автора не згадується з суто технічних причин.

2. Право автора на ім’я дає можливість випустити свій твір під власним іменем, умовним (псевдонімом) або взагалі без зазначення імені (анонімно) (ст. 13 Закону). Право на вибір способу зазначення імені, а також на розкриття псевдоніма або аноніма є особистим правом автора. Лише у випадку, коли автор у своєму творі порушив чиїсь права (наприклад, образив когось), на вимогу слідчих органів або суду видавництво, редакція газети чи театр, яким відоме справжнє ім’я автора, можуть розкрити його псевдонім чи анонім.

3. Право на недоторканність твору визначається в Законі як право протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора Це означає, що при виданні, публічному виконанні або будь-якому іншому використанні твору забороняється без дозволу автора та його правонаступників вносити будь-які зміни, перекручення, спотворення як до самого твору, так і його назви, позначення імені автора. Не допускається також без дозволу автора супроводжувати твір при його виданні ілюстраціями, передмовами, післямовами і т.д.

4. Право на обнародування твору. Закон містить визначення поняття обнародування твору. Це дія, здійснена зі згоди автора, яка робить твір доступним для загального відома шляхом його опублікування, публічного показу, передачі в ефір або в інший спосіб.

2. Обов’язки, що накладаються патентом

Обов’язки, що накладаються патентом. Добросовісне користування розуміється як таке, що не завдає шкоди іншим власникам патентів, іншим фізичним і юридичним особам, навколишньому середовищу, інтересам суспільства і національній безпеці тощо.

За законодавством України про промислову власність власник патенту зобов’язаний використати запатентований винахід, корисну модель чи промисловий зразок. Якщо зазначені об’єкти не використовуються або використовуються недостатньо в Україні протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка було припинено, то в такому разі будь-яка особа, що має намір і виявляє готовність використовувати винахід, корисну модель чи промисловий зразок, пропонує власнику патенту укласти ліцензійний договір. Якщо власник патенту відмовиться від укладання ліцензійного договору, зазначена особа може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка (видати примусову ліцензію). Суд може винести рішення про надання дозволу зацікавленій особі на використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка. У рішенні суду визначається обсяг використання запатентованого о
б’єкта, строки дії дозволу, розмір та порядок виплати винагороди власнику патенту.

Проте слід мати на увазі, що примусова ліцензія може бути видана зацікавленій особі за умови, коли власник патенту в суді не довів, що факт невикористання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка був зумовлений поважними причинами.

Всесвітня організація інтелектуальної власності дає таке тлумачення примусової ліцензії. Вислів “примусова ліцензія” використовується для позначення явища, протилежного добровільній ліцензії. Володілець добровільної ліцензії має право здійснювати такі дії, які охоплюються виключним правом, із дозволу патентоволодільця. Такий дозвіл називають звичайно ліцензійним контрактом. Він укладається між патентоволодільцем і володільцем ліцензії.

Володілець примусової ліцензії має право здійснювати дії, які охороняються виключним правом, л дозволу влади поза волею патентоволодільця. Примусову ліцензію інакше називають недобровільною ліцензією.

3. Поняття патентоспроможності

Патентоспроможність – юридична властивість технічного рішення задачі, що полягає в тому, що воно має всі ознаки, достатні для визнання його винаходом і в разі відповідного оформлення заявних матеріалів може бути захищено патентом.

Для того, щоб така ідея стала об’єктом правової охорони (стала патентоспроможною), вона має відповідати певним вимогам:

– бути новою, тобто ще ніде не опублікованою, і не використовуватися;

– бути неочевидною, тобто вона не повинна бути звичайним інженерним рішенням фахівця відповідної галузі господарювання.

4. Державна реєстрація, облік і використання результатів науково-технічної документації

В умовах ринкової економіки все більше зростає значення науково-технічної інформації – вона стає товаром і предметом договірних відносин. Своєчасна науково-технічна інформація значною, а інколи вирішальною мірою обумовлює технічний рівень і ефективність суспільного виробництва, комерційні успіхи підприємців. Саме тому відносини з інформаційного забезпечення останнім часом почали регулюватися договорами.

Інформація за своїм змістом може бути найрізноманітнішою. Предметом означених договорів є науково-технічна інформація у різних її формах і видах. Формування цих договорів тільки почалося. Як зразок одного із таких договорів може бути договір на роботи і послуги по забезпеченню науково-технічною інформацією.

Ви можете завантажити дану роботу повністю, клікнувши на посилання.

Залиште коментар

Ви повинні зареєструватись для того, щоб мати можливість додавати коментарі.

Поставте будь-яке наше посилання у себе на сайті і пришліть його нам по e-mail і ми поставимо Ваше посилання у нас.

© 2016 Неофіційний сайт НЛТУУ (Національний лісотехнічний університет України)

При копіюванні матеріалів посилання на сайт nltuu.com.ua є обов'язковим