Неофіційний сайт НЛТУУ (Національний лісотехнічний університет України)

06
Лют

Кафедра екологічної економіки

Кафедра екологічної економіки створена на базі центру підготовки магістрів економіки довкілля і природних ресурсів (ENARECO) 1 серпня 2004 р. Завідує кафедрою член-кореспондент НАН України, д-р екон. наук, проф. Ю.Ю.Туниця, заслужений діяч науки і техніки України, президент ЛАНУ, координатор дослідницької групи 6.17.00 “Екологічна економіка в лісовому господарстві” ІUFRO, член Цільової групи з освіти для сталого розвитку Комісії з екологічної політики економічної Ради ООН для Європи, автор більш як 140 публікацій з проблем природокористування та охорони довкілля. Ю.Ю.Туниця нагороджений Почесною Відзнакою Президента України – орденом “За заслуги” ІІІ ступеня.

Кафедра сформована з викладачів вищого рівня кваліфікації – кандидатів наук, які брали активну участь у міжнародних проектах з формування і поширення магістерської програми “Економіка довкілля і природних ресурсів”, а також підтримували її функціонування після закінчення згаданих проектів.

Кафедра розпочала підготовку фахівців вищого рівня кваліфікації через аспірантуру. Сьогодні тут працюють над дисертаціями п’ять аспірантів і два здобувачі наукового ступеня кандидата економічних наук.

Основним напрямом наукової діяльності кафедри є дослідження, започатковані Львівською науковою школою екологічної економіки, основоположником якої є проф. Ю.Ю.Туниця. Окрім того, тематика наукових досліджень викладачів кафедри охоплює такі напрями: еколого-економічний облік, екологічний менеджмент, еко-аудит, еко-ефективне виробництво, лісова та екологічна політика, еколого-економічне моделювання.

Викладачі кафедри брали активну участь у міжнародних конференціях і симпозіумах, серед них: Перша європейська конференція “Sustainability in Practice” (Берлін, 2004), Міжнародна конференція під егідою IUFRO “Economics of Sustainable Forest Management” (Торонто, 2004), Міжнародний симпозіум під егідою Європейського лісового інституту та Університету ООН “Challenges for the strengthening of the Forest Policy Development in the Countries of Transition” (Белград, Сербія і Чорногорія, 2003 р.), Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція “Лісовий комплекс: стан і перспективи розвитку” (Брянськ, Росія, 2003 р.), П’ята міжнародна конференція “Business Styles and Sustainable Development” (Київ, 2003), Шоста міжнародна конференція РТЕЕ “Economic Development and the Environment: Information, Modeling and Management” (Чита, Росія, 2003), Сьомий симпозіум “Operational Research in Slovenia” (Любляна, Словенія, 2003),” Management and Modeling Multifunctional Forest Enterprises and Properties (Шопронь, Угорщина, 2002), “University and Environment in Europe” (Прага, 2002).

Викладачі кафедри були задіяні в упорядкуванні збірника навчальних програм з економіки довкілля і природних ресурсів (за ред. Л.І.Максимів, Л.Д.Загвойської, М.Е.Матвеєва, 2002), збірки наукових праць “Forestry in Transition at the Crossroads” за редакцією H.Essmann і D.Pettenella (2001).

У співавторстві з викладачами інших кафедр підготована низка навчальних посібників: “Землекористування: еколого-економічні проблеми, конфлікти, планування” ( І.П.Соловій, О.Т.Іванишин, В.В.Лавний, Ю.І.Турчин, О.Г.Часковський), “Економічний аналіз інвестиційних проектів ( Л.Д.Загвойська, Т.Є.Маселко, М.М.Якуба), “Економічний аналіз” (IV частина “Еколого-економічний аналіз” – Л.І.Максимів), словник-довідник “Країнознавство” ( І.А.Дубович).

У навчальному процесі викладачі кафедри використовують сучасні дидактичні методи і навчальні технології, про що свідчить високий рівень наукових і магістерських кваліфікаційних робіт студентів.

Кафедра намагається підтримувати тісні зв’язки з провідними ВНЗ України: Києво-Могилянською академією, Сумським державним університетом, Сумським національним аграрним університетом, ЛНУ ім. І.Франка, Харківським національним університетом ім. В.Н.Каразіна, Хмельницьким державним університетом та інших країн: Німеччини (Альберт-Людвігс-університет, м.Фрайбург), Італія, (Падуйський університет), Бельгія (Королівський університет, м. Гент), Канади (Торонтський університ), Росії (Російська економічна академія ім. Г.В.Плеханова та МДУ ім. Ломоносова, Москва), США (Державний університет Північної Кароліни).

Кафедра співпрацює з різноманітними міжнародними освітніми фондами, такими як Fondazione Lanza (Італія), Fondazione Del Bianco (Флоренція, Італія), Fulbright Scholar Program (США), DAAD (Німеччина), Консорціумом економічних досліджень та освіти (EERC).

Залиште коментар

Ви повинні зареєструватись для того, щоб мати можливість додавати коментарі.

Поставте будь-яке наше посилання у себе на сайті і пришліть його нам по e-mail і ми поставимо Ваше посилання у нас.

© 2016 Неофіційний сайт НЛТУУ (Національний лісотехнічний університет України)

При копіюванні матеріалів посилання на сайт nltuu.com.ua є обов'язковим