Неофіційний сайт НЛТУУ (Національний лісотехнічний університет України)

17
Бер

Кафедра соціології та культурології

Кафедра була створена у 1989 р. з метою розширення гуманітарної підготовки студентів і мала на той час назву основ культури, соціології та права. Наприкінці 1996-1997 н. р. відбулася реорганізація гуманітарних кафедр з перерозподілом дисциплін – і вона була перейменована на кафедру культурології. У теперішньому статусі існує з 2003 р., відповідно до Указу Президента щодо розвитку соціологічної науки в Україні. У структурі кафедри функціонує чотири навчально-методичні секції: мовна, культурологічна, соціологічна та релігієзнавча, з моменту утворення кафедри її очолює доц. І.П. Магазинщикова, відмінник освіти України.

На кафедрі працювали проф. С.П.Павлюк, доценти В.В. Костицький, М.І.Моздир, В.О.Семків, І.К.Голубенко та ін.

Науково-педагогічний склад кафедри забезпечує викладання таких нормативних дисциплін: “Соціологія”, “Українська мова за професійним спрямуванням”, “Культурологія”, “Українська та зарубіжна культура”, “Релігієзнавство” на всіх інститутах університету, “Історія мистецтва і архітектури” для студентів спеціальності “Дизайн”, спецкурси “Культура особистості”, “Християнська етика” та ін., проводяться заняття з української мови та народознавства. Викладачі кафедри також долучилися до розробки магістерських програм з курсів “Історія культури” (С.Л.Шлемкевич) “Соціологія гендеру” (О.М.Лободинська), “Соціолінгвістика культури” (Н.М.Дуда), у Центрі розвитку магістерських програм Львівського національного університету ім. І. Франка.

На кафедрі створено належне навчально-методичне забезпечення курсів.

На базі Інституту народознавства НАН України з 1989 р. діє філіал кафедри, матеріальна база якого використовується для проведення практичних занять, спільних наукових досліджень. Семінарські та практичні заняття з культурологічних та релігієзнавчих курсів проводяться також у Національному музеї, Львівській картинній галереї, Музеї історії релігії.

На кафедрі ведеться плідна наукова праця. Серед проблем, що досліджуються науковцями кафедри, слід виділити ті, що пов’язані зі збереженням культурної спадщини, провідними тенденціями розвитку українського суспільства. Генезі побутової культури та розвитку української мови присвячені роботи С.Л. Шлемкевич, Н.М. Дуди, Р.В. Вінтонів, О.Є. Гриджук. Наукова новизна означених вище проблем полягає в тому, що вони знаходяться на межі кількох гуманітарних наук і адекватно відображають головні проблеми розвитку українського суспільства.

У грудні 1999 р. кафедра виступила організатором і провела міжнародну конференцію “Духовне відродження – основа стратегії сталого розвитку України”.

Щорічно кафедра проводить студентські науково-практичні конференції, де студенти доповідають результати власних наукових досліджень з гуманітарних дисциплін. Активна участь студентів у щорічних конференціях з народознавства, на яких вони висвітлюють результати власних досліджень з історії та сучасних надбань художніх промислів, народної архітектури, меблярства, традицій святкування календарних свят українського народу тощо, стала поштовхом до створення аудиторії музею народного мистецтва.

Обдаровані студенти залучаються до довготривалих наукових досліджень з кафедральної тематики. Про результати плідної співпраці свідчать: нагорода студентки (А.Шульженко) дипломом І етапу Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика, участь студентів І.Підтиканого та А.Шульженко у Всеукраїнській олімпіаді з соціології в м. Києві та ін.

За участю викладачів кафедри у 1999 р. в УкрДЛТУ був створений громадський центр соціологічних досліджень, діяльність якого спрямована на вивчення громадської думки студентів та викладачів щодо найактуальніших проблем університетського життя (ефективність застосування методів навчання, стан навчально-виховної роботи, вдосконалення взаємин між викладачами та студентами і т.д.). Про результати соціологічних опитувань систематично інформується адміністрація та громадськість вузу.

Виховна робота зі студентською молоддю є однією із найважливіших ділянок роботи кафедри. З лютого 2001 р. з ініціативи кафедри розпочало роботу суспільно-культурологічне студентське об’єднання “Світовид”, метою діяльності якого є формування високого рівня духовної культури майбутнього спеціаліста шляхом ознайомлення його з актуальними проблемами сучасного розвитку культури, творчістю видатних діячів науки та мистецтва.

З ініціативи та за участю викладачів кафедри проведені загальноуніверситетські вечори, присвячені ювілейним датам, зокрема дням народження Соломії Крушельницької, Олеся Гончара, Тараса Шевченка та ін.

Унікальним та вагомим доробком кафедри є видання двох випусків літературно-мистецького альманаху “Первоцвіт” – збірки творчих робіт викладачів та студентів.

Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі Педагогічного товариства ім. Г. Ващенка, Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім. Тараса Шевченка, університетської комісії з питань національно-патріотичного виховання.

Цікавими та змістовними є культурологічні експедиції, які щорічно проводяться кафедрою. Під час таких експедицій збираються фото-, відеоматеріали про культурні пам’ятки різних регіонів України, які потім використовуються як ілюстративні матеріали для курсів “Українська та зарубіжна культура”, “Історія мистецтва та архітектури”.

Залиште коментар

Ви повинні зареєструватись для того, щоб мати можливість додавати коментарі.

Поставте будь-яке наше посилання у себе на сайті і пришліть його нам по e-mail і ми поставимо Ваше посилання у нас.

© 2016 Неофіційний сайт НЛТУУ (Національний лісотехнічний університет України)

При копіюванні матеріалів посилання на сайт nltuu.com.ua є обов'язковим