Неофіційний сайт НЛТУУ (Національний лісотехнічний університет України)

10
Вер

Лекція 20. Показники оцінки рівня якості проектованих СЛМ призначення, економічні, надійності, технологічності кострукції

Проектована лісова машина повинна задовольняти цілому комплексу сучасних, часто суперечливих, вимог до проектованих машин.

На кожній стадії розробки конструкторської документації конструктор повинен мати надійний “інструмент” для об’єктивної оцінки та порівняння різних варіантів машини і різних конструктивних рішень

Для визначення рівня якості проектованих СЛМ можна виділити такі основні групи показників:

– показники призначення (техніко-експлуатаційні показники);

– економічні показники;

– показники надійності;

– показники технологічності конструкції;

– ергономічні показники;

– естетичні показники;

– патентно-правові показники;

– показники оцінки рівня стандартизації та уніфікації;

– показники відповідності вимогам техніки безпеки та екології.

1. Показники призначення СЛМ (оцінюють техніко-експлуатаційні властивості)

– дорожно-кліматичні умови експлуатації, для роботи в яких призначена машина;

– конструктивна і експлатаційна маса, т;

– геометричні параметри (база й колія машини, габарити);

– рейсове навантаження (вантажність машини), т;

– параметри технологічного обладнання (вантажний момент, максимальний виліт, кут повороту гідроманіпулятора тощо);

– максимальна та мінімальна швидкості руху, км/год;

– максимальна потужність двигуна, кВт;

– передатні числа трансмісії та кількість ступенів коробки;

– витрата пального (питома – г/(кВт·год), годинна – кг/год);

– показники поздовжньої та поперечної стійкості;

– показники прохідності (тягово-зчіпні та геометричні);

– показники маневреності (мінімальний радіус і габаритна смуга повороту, м;)

2. Економічні показники

Їх аналіз повинен постійно впливати на прийняття тих чи інших конструктивних рішень, як на рівні компонування машини, так і на рівні вузлів й агрегатів

Доля та вагомість окремих компонентів експлуатаційних витрат залежить від типу проектованої СЛМ та умов її роботи. Слід мати на увазі, що економічність проектування полягає не просто у зниженні вартості машини за рахунок застосування дешевих технологій і матеріалів – це може викликати низьку надійність машини.

Слід обов’язково знаходити оптимальні конструктивні та економічні розв’язки.

Верхня гранична ціна зумовлена економічною доцільністю застосування проектованої СЛМ у лісовій промисловості. Вона розраховується на підставі чинного рівня цін на існуючі машини-аналоги за умовою забезпечення нормативного коефіцієнта економічної ефективності.

Якщо ціна вища від верхньої граничної ціни, то підприємствам не вигідно таку машину купувати, бо потрібний економічний ефект під час її експлуатації не буде забезпечуватись.

3. Оцінка надійності проектованої СЛМ

Надійність – це складне поняття, яке визначається такими властивостями СЛМ:

– безвідмовністю дії;

– довговічністю;

– ремонтопридатністю;

– тривкістю машини.

Безвідмовність – це властивість машини зберігати працездатність протягом певного часу роботи без вимушених зупинок.

Основні показники безвідмовності:

– середня тривалість роботи між відмовами для основних агрегатів, мотогодин;

– ймовірність безвідмовної роботи за деякий проміжок часу (день, місяць, рік);

– середня кількість відмов за заданий період;

– статистичні характеристики потоку відмов.

Перший із вказаних показників безвідмовності під час проектуванні лісових машин розраховується обов’язково.

Довговічність – це властивість машини зберігати працездатність без зниження ефективності роботи до настання граничного стану (з урахуванням технічних обслуговувань та ремонтів).

Граничний стан визначається неможливістю подальшої експлутації машини внаслідок істотного зниження її техніко-експлутаційних та економічних властивостей, або невідповідністі технічного стану машини вимогам техніки безпеки.

Основні показники довговічності:

– гама-процентний ресурс із зазначенням відповідного числа гама, мотогодин;

– міжремонтний ресурс, мотогодин;

– строк служби до списання, років.

Ремонтопридатність – це властивість, яка оцінює пристосуванням машини до виявлення та усунення неполадок під час ремонту та технічного обслуговування.

Тривкість – це властивість машини не знижувати показники якості під час зберігання або транспортування.

Лісові машини характеризуються високою тривкістю, тому під час їх проектування оцінка цієї властивості не проводиться.

4. Показники технологічності

Технологічність конструкції – це сукупність ознак, яка забезпечує швидке, економне та найбільш раціональне виготовлення машини.

Завантажити лекцію повністю можна тут.

Залиште коментар

Ви повинні зареєструватись для того, щоб мати можливість додавати коментарі.

Поставте будь-яке наше посилання у себе на сайті і пришліть його нам по e-mail і ми поставимо Ваше посилання у нас.

© 2016 Неофіційний сайт НЛТУУ (Національний лісотехнічний університет України)

При копіюванні матеріалів посилання на сайт nltuu.com.ua є обов'язковим