Неофіційний сайт НЛТУУ (Національний лісотехнічний університет України)

06
Жов

Кафедра української та іноземних мов

Кафедра існує з 1945 р. Її завідувачами були: Г.П.Кедровська, Г.О.Бурихіна, М.Й.Рігер, С.О.Гурський, М.В.Якубяк, О.І.Мірошніченко, Ю.О.Тамбовцев, Я.М.Довгополий.

З 2000 р. кафедру очолює кандидат філологічних наук, доц. О.Л.Малиновська. Кафедра іноземних мов є загальноуніверситетською і здійснює викладання англійської, німецької, французької та іспанської мов на всіх інститутах університету. На практичних заняттях викладачі кафедри приділяють основну увагу фахово орієнтованому навчанню, розвитку навиків усного та писемного мовлення на професійну, суспільно-політичну, науково-популярну, культурологічну, країнознавчу та побутову тематику; широко застосовують класичні та сучасні методи викладання іноземних мов (описово-аналітичний, зіставний, текстового аналізу та прагматичної інтерпретації тексту; системно-комунікативний навчальної дискусії ).

Іноземними мовами проводяться щорічні студентські науково-технічні конференції. Найкращі студенти захищають дипломні роботи іноземною мовою.

Науково-дослідна робота кафедри – це складова частина фундаментальних досліджень з найважливіших проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук. Викладачі кафедри іноземних мов проводять науково-дослідну роботу за такими напрямами: фразеологія, фахова термінологія, перекладознавство, нейропсихолінгвістика, комунікативна лінгвістика, прагмалінгвістика, комп’ютерна лінгвістика. Основні результати наукових досліджень відображені у публікаціях викладачів. Впровадження результатів наукових досліджень використовуються у навчальному процесі з метою покращення ефективності вивчення студентами іноземних мов.

Кафедра іноземних мов здійснює роботу щодо поглиблення змісту та методики викладання іноземних мов з використанням спеціальної навчально-методичної літератури, у якій представлена сучасна методика викладання і яка увібрала той позитивний доробок, що є на сьогодні у психолого-педагогічній теорії і практиці. Викладачі кафедри розробили методичні рекомендації для навчання студентів лісотехнічних спеціальностей іншомовної фахово орієнтованої комунікативної компетенції.

Освітньо-виховна робота на кафедрі іноземних мов здійснюється відповідно до вимог директивних нормативних документів Міністерства освіти і науки України, рішень вченої ради та ректорату УкрДЛТУ. Метою цієї роботи є виховання студентів у дусі загальнолюдських та національних духовних цінностей, формування належного рівня культури та високих моральних якостей, свідомого ставлення до виконання обов’язків громадянина України.

Викладачі кафедри іноземних мов співпрацюють з методично-інформаційним центром “Британська рада” та з Французьким культурним центром при ЛНУ ім. І. Франка.

Залиште коментар

Ви повинні зареєструватись для того, щоб мати можливість додавати коментарі.

Поставте будь-яке наше посилання у себе на сайті і пришліть його нам по e-mail і ми поставимо Ваше посилання у нас.

© 2016 Неофіційний сайт НЛТУУ (Національний лісотехнічний університет України)

При копіюванні матеріалів посилання на сайт nltuu.com.ua є обов'язковим