Неофіційний сайт НЛТУУ (Національний лісотехнічний університет України)

05
Лис

Розрахунок і побудова індикаторної діаграми двигуна

Лабораторна робота №8 на тему: Розрахунок і побудова індикаторної діаграми двигуна

Відношення повного об’єму циліндра до об’єму камери згорання називають ступенем стискання. Ступінь стиску показує в скільки разів зменшується об’єм суміші, що міститься в циліндрі, коли поршень переміщується від НМТ до ВМТ. Із збільшенням ступеня стискання двигуна його економічність і потужність підвищується.

Індикаторною називається потужність, що розвивається газами всередині циліндрів двигуна.

Ефективною називається потужність на колінчастому валі двигуна, яка використовується для здійснення руху автомобіля.

Літрова потужність (кВт/л) – відношення максимальної ефективної потужності до його робочого об’єму (літражу). Підвищують літрову потужність збільшенням частоти обертання колінчастого вала та застосуванням надування.

Питома ефективна втрата палива – це кількість палива в грамах, що витрачається двигуном на розвивання протягом 1 години ефективної потужності в 1 кВт:

Робочим циклом називається сукупність періодичних циклічних процесів, які забезпечують його безперервну роботу. Процес, що проходить в циліндрі за один хід поршня називається тактом.

Робочі цикли більшості автомобільних двигунів здійснюються за чотири ходи поршня, тому ці двигуни називаються чотирьохтактними. Протягом 4-х тактів робочого циклу тиск газів в циліндрі змінюється. Зміна абсолютного тиску газів в залежності від їх об’єму зображається на діаграмі, яка називається індикаторною діаграмою робочого циклу.

При першому такті (впуск) поршень переміщується від ВМТ до НМТ, впускний клапан відкритий, а випускний клапан закритий. В циліндрі створюється понижений тиск 0,08-0,09 МПа, через впускний клапан в циліндр поступає повітря. В циліндрі повітря з продуктами згорання, які залишилися від попереднього циклу і нагрівається до температури 35-75С. На індикаторній діаграмі цьому такту відповідає лінія 7-1. При другому такті (стиск) поршень переміщується від НМТ до ВМТ, обидва клапани закриті. Так як степінь стиску в дизелі рівна 15-22, то тиск і температура газів в циліндрі сильно зростає, до кінця цього такту вони досягають відповідного значення 3-6 МПа і 425-425С. На індикаторній діаграмі цьому такту відповідає лінія 1-2.

На третьому такті (згорання і розширення) в циліндр під високим тиском форсункою впорскується паливо (точка 2 кінця такту стиску), які перемішуються з повітрям, нагріваються від нього, спалахують і згорають (лінія 3-4 на діаграмі). Тиск газів в результаті згорання (точка 4) збільшується до 5,5-9,0 МПа, а температура до 1425-1925С. Поршень до цього моменту пройде ВМТ і буде рухатися вниз. Протягом цього такту відбувається корисна робота циклу, тому його називають робочим ходом.

В кінці робочого ходу починає відкриватися випускний клапан (точка 5), тиск в циліндрі зменшується (точка 6) до 0,3-0,5 МПа, а температура знизиться до 925-1225С.

При четвертому такті (випуск) поршень переміщується від НМТ до ВМТ, впускний клапан відкритий, а впускний закритий. Тиск в циліндрі більший атмосферного, відпрацьовані гази витісняються поршнем із циліндра через випускний клапан. протягом випуску (лінія 6-7) тиск і температура газів в циліндрі змінюється мало і до кінця цього такту, і до моменту приходу поршня у ВМТ вони складають відповідно 0,105-0,125 МПа і 325-625 С. далі процеси, що відбуваються в циліндрі повторюються в тій самій послідовності. Робочим є лише один такт згорання-розширення, а такти впуску, стику, і випуску є допоміжними.

Залиште коментар

Ви повинні зареєструватись для того, щоб мати можливість додавати коментарі.

Поставте будь-яке наше посилання у себе на сайті і пришліть його нам по e-mail і ми поставимо Ваше посилання у нас.

© 2016 Неофіційний сайт НЛТУУ (Національний лісотехнічний університет України)

При копіюванні матеріалів посилання на сайт nltuu.com.ua є обов'язковим