Неофіційний сайт НЛТУУ (Національний лісотехнічний університет України)

Архів: Автомобілі і трактори – лабораторні роботи

07
Лип

Ходові системи автомобілів. Залежні та незалежні підвіски

Колеса здійснюють зв’язок автомобіля з дорогою і забезпечують його рух у бажаному напряму. За режимом роботи колеса автомобіля розділяються на ведучі і ведені. Ведучі колеса, сприймаючи силу тяжіння від маси автомобіля, перетворюють крутний момент, що підводиться до них трансмісією, у силу тяги, яка забезпечує поступальний рух автомобіля. Ведені колеса сприймають вертикальну силу тяжіння від маси […]

07
Лип

Гальмові системи колісних тракторів з пневматичним приводом

Коли тиск у системі досягне верхньої межі, регулятор тиску і розвантажувальний пристрій переключають компресор на холостий хід, і нагнітання повітря в балони припиняється. Відбувається це таким чином (рис. 1). Під дією зрослого тиску, який передається з балонів, кулькові клапани 25 і 24 регулятора тиску разом із штоком 23 переміщуються вгору, долаючи опір пружини 22. При […]

06
Лип

Гальмові системи автомобілів з пневматичним приводом

Гальмову систему з пневматичним приводом застосовують на великовантажних автомобілях і великих автобусах. Гальмівне зусилля в пневматичному приводі створюється повітрям, тому під час гальмування водій прикладає до гальмової педалі невелике зусилля, що керує лише подачею повітря до гальмових механізмів. Порівняно з гідравлічним приводом пневмопривод має менш жорсткі вимоги щодо герметичності всієї системи, оскільки невелика втрата повітря […]

06
Лип

Гальмові системи з гідравлічним приводом

Загальні відомості. Гальмова система з гідроприводом автомобіля ГАЗ-53А діє так. Коли з невеликим зусиллям натискують на педаль 6 (рис. 54), поршень 11, який нею переміщується, витискує рідину із головного циліндра 10 у колісні І циліндри 3 через циліндр 8 вакуумного підсилювача. Тиском рідини поршні 2 притискують колодки 1 до барабанів з силою, пропорційною зусиллю, прикладеному […]

06
Лип

Загальна будова гальмових систем автомобілів та тракторів

У гальмових системах автомобілів здебільшого застосовуються фрикційні гальмові механізми, принцип дії яких ґрунтується на виникненні гальмівних сил унаслідок тертя обертових деталей об не-обертові. За формою обертової деталі колісні гальмові механізми поділяють на: • барабанні (з гідравлічним чи пневматичним приводом); • дискові. Барабанний гальмовий механізм з гідравлічним приводом складається з двох колодок 2 з фрикційними накладками, […]

29
Чер

Механізми повороту тракторів з шарнірно-зчленованою рамою

Трактори Т-150К і К-701. Поворот трактора Т-150К відбувається за рахунок кутового зміщення його піврам відносно їх вертикального шарніра 21 (рис. 84) за допомогою двох гідроциліндрів 23. Шестеренний насос 18 нагнітає в гідроциліндри масло. Воно проходить через золотниковий розподільник, конструкція якого і принцип дії в основному такі ж, як і в розподільника трактора МТЗ-80. Коли рульове […]

27
Тра

Робота карбюратора і його дозуючих систем. Обмежувач частоти обертів

Процес приготування пальної суміші називають карбюрацією, а прилад, в якому цей процес здійснюється, карбюратором. Найпростіший карбюратор не може змінювати склад пальної суміші в залежності від різних режимів роботи двигуна. Для цього в конструкцію сучасного карбюратора включені наступні додаткові пристрої: пускове; система холостого ходу; головний дозуючий пристрій, що забезпечує на широкому діапазоні середніх навантажень сталість збідненого […]

20
Тра

Загальна будова і робота системи живлення карбюраторного двигуна

Схема системи живлення карбюраторного двигуна Система живлення карбюраторного двигуна призначена для збереження запасу палива, очищення повітря і палива, приготування з них пальної суміші необхідної якості і подачі її в циліндри двигуна в необхідній кількості і у потрібний момент часу. Паливо заливають у бак 4 через горловину 3. З бака (рис. 1) воно подається в карбюратор […]

17
Тра

Будова систем рідинного і повітряного охолодження двигунів

Для  забезпечення  необхідного температурного стану двигун обладнаний рядом пристроїв, механізмів і приладів, які з’єднані у так звану систему охолодження. У двигунах застосовується два способи охолодження: рідинне (водяне)  і повітряне. У першому випадку теплота від стінок циліндрів передається рідиною, а в другому – безпосередньо в навколишнє середовище (повітря). Система водяного охолодження Призначена для підтримання оптимального теплового […]

15
Тра

Будова змащувальних систем автотракторних двигунів

Система мащення призначена для зменшення тертя спрацьовування та перегріву поверхонь деталей, які взаємно переміщуються. Крім того, олія, проходячи між деталями двигуна, охолоджує їх і відводить продукти зносу. Це сукупність пристроїв, які подають масло в необхідній кількості до поверхонь тертя. Тертя є трьох типів: Сухе – поверхні деталей сухі і безпосередньо контактують між собою; Напіврідинне – […]

12
Тра

Конструктивні особливості ГРМ двигунів та їх регулювання

Механізм газорозподілу призначений для впуску в циліндри горючої суміші (повітря) і для випуску з них відпрацьованих газів відповідно до робочого циклу в циліндрах двигуна. Переважна більшість сучасних автомобільних двигунів обладнані клапанними механізмами газорозподілу. Основними елементами такого механізму є клапани, які забезпечують герметичне закриття каналів, що підводять до циліндрів двигуна горюча суміш (повітря) і відводять від […]

11
Тра

Конструктивні особливості КШМ двигунів

Кривошипно-шатунний механізм (КШМ) призначений для сприйняття тиску газів у циліндрах і для перетворення зворотно-поступального руху поршнів в обертальний рух колінчастого вала двигуна. Взаємне розташування основних деталей кривошипно-шатунних механізмів сучасних автомобільних двигунів досить різноманітне. Найбільш розповсюджені схеми компонувань КШМ показані на рис. 2.4. Рис. 2.4. Схеми кривошипно-шатунних механізмів Широко поширені двигуни, у яких усі циліндри розташовані […]

10
Тра

Побудова зовнішньої характеристики двигуна

Зовнішня характеристика двигуна – це залежність параметрів роботи двигуна від частоти обертання колінчастого вала при повному відкритті дросельної заслінки. Лабораторна робота складається з наступних пунктів: 1. Вибір математичної моделі розрахунку Для розрахунку потужності та питомої витрати палива використовується емпірична формула С. Р. Лейдермана. 2. Розрахунок потужності двигуна ЗМЗ-53 3. Питома витрата палива двигуна ЗМЗ-53 4. […]

09
Тра

Ходові системи лісових гусеничних машин і с/г тракторів

На гусеничних тракторах застосовується переважно рамна конструкція кістяка (Т-150, Т-4А, ДТ-75В, ДТ-75МВ). Зірочка 10 надає рух (перемотує) гусеничному ланцюгу, що і забезпечує рух трактора. Гусеничний ланцюг 8 складається з ланок, з’єднаних шарнірно за допомогою пальців. Вона обгинає зірочку 10, що направляє колесо 3, опорні котки 11 і підтримувальні ролики 9 і утворює замкнутий контур. Гусеничний […]

08
Тра

Ходові системи колісних тракторів

Ходова частина трактора МТЗ-80. Ведуче колесо складається із диска 2 (рис. 71), до якого спеціальними болтами приєднана маточина 1 з накладкою (вставкою) 9 і приварений обід 3 із змонтованою на ньому шиною 4. Для підвищення міцності до диска приварюють підсилювальне кільце 10. Призматична шпонка 7 і притягнута до маточини болтами, накладка 9 жорстко з’єднують маточину […]

07
Тра

Нелінійні підвіски з металічними та пневматичними пружними елементами

Рух автомобіля по нерівностях дороги супроводжується коливаннями остова автомобіля (рами, кузова, кабіни тощо). Ці коливання тривають деякий проміжок часу після переїзду колеса(коліс) через перешкоду. Для того, щоб зробити такі коливання швидко затухаючими звичайно використовують гідравлічні або в останні часи – пневматичні амортизатори. Найбільш повно сучасним вимогам, що висувають до конструкції підвісок, задовольняють телескопічні амортизатори. Найбільш […]

29
Кві

Пускові системи, прилади систем освітлення і сигналізації

Способи пуску двигунів. Щоб запустити двигун внутрішнього згоряння, обертання колінчатого вала необхідно довести до деякої частоти, що забезпечує сумішоутворення, заповнення циліндрів свіжим зарядом, стиск і запалення суміші. Ця частота обертання при температурі повітря вище 00С для карбюраторних двигунів повинна бути не менш 40…50 об/хв, а дизелів не менш 150…250 об/хв. Спеціальні механізми і пристрої, призначені […]

28
Кві

Регулятори кута випередження запалювання

Тиск газів, що розширюються після запалювання робочої сумiшi, може бути найкраще використаний при умові, якщо суміш цілком згорить зразу ж після переходу поршня в. м. т. (8-15° повороту шийки колінчастого вала після в. м. т.). Враховуючи, що суміш горить певний час, її треба запалювати з деяким випередженням, тобто до підходу поршня у в. м. т. […]

28
Кві

Системи запалювання від магнето

Магнето високої напруги — комплексний прилад, що сполучає в собі функції генератора перемінного струму, трансформатора, переривника і розподільника струму (у магнето одноциліндрового двигуна відсутній розподільник струму). Робота магнето. За кожен оборот постійного двухполюсного магніту — ротора 8 (рис. 1, б) між башмаками стійок 2 і в сердечнику 5 двічі проходить магнітний потік, що змінюється за […]

27
Кві

Безконтактні системи батарейного запалювання

До 1988 р. на автомобілях (на прикладі автомобілів ВАЗ) застосовувалася тільки звичайна контактна система запалювання, у якої ланцюг живлення первинної обмотки котушки запалювання 4 (рис. 1) розривається контактами переривника, розташованого в розподільнику запалювання 5. З 1986 р. у систему запалювання введене додаткове реле 2 запалювання, що встановлюється під панеллю приладів. З 1988 р. на частині […]

25
Кві

Контактні системи батарейного запалювання

Стиснута робоча суміш у карбюраторному і газовому двигунах запалюється від іскрового розряду між електродами свічі запалювання. Напруга при розряді повинна досягати 18…20 кВ. Для повного згоряння робочої суміші необхідно декількох тисячних секунди. Тому суміш треба запалювати до приходу поршня у в. м. т., тобто з деяким випередженням. Кут, на який кривошип колінчатого вала не доходить […]

23
Кві

Будова і робота джерел струму

Акумуляторnа батарея слугує для живлення електричним струмом стартера пiд час пуску двигуна, а також ycix iнших приладiв електрообладнання, коли генератор не працює або не може ще вiддaвати енергiю в коло (наприклад, пiд час роботи двигуна в режимi холостого ходу). Вона складається з шести свинцево-кислотних двовольтових акумуляторiв, з’єднаних мiж собою послiдовно, що забезпечує робочу напругу в […]

22
Кві

Електрообладнання автомобіля та трактора: споживачі

Муфта  вiльного ходу забезпечує передачу крутного моменту вiд стартера до вiнця маховика пiд час пуску двигуна та вiд’єднання шестернi стартера вiд маховика пicля пуску двигуна. Її внутрiшня (ведуча) обойма 14 (рис. 3) має подовжену маточину, яку на спiральних шлiцах установлено на валу якоря. Таке встановлення забезпечує повертання муфти в разi перемiщення її вздовж вала, що […]

19
Кві

Системи живлення газобалонних автомобілів

Газове паливо для автомобільних двигунів застосовують у стисненому або зрiдженому cтaнi. Метан стискають до тиску в середньому 20 МПа i зберiгають у товстостiнних балонах. Етан, пропан i бутан переходять у рiдкий стан при стисканнi до 1,6 МПа. Їх також зберiгають у балонах. Газоповiтрянi сумiшi порiвняно з бензоповiтряними мають вишi антидетонацiйнi властивостi, що дaє змогу пiдвищити […]

06
Кві

Всережимні регулятори частоти обертів вала

Влаштована муфта таким чином. Ведена напівмуфта 5 (рис. 3, а, б) за допомогою шпонки і кільцевої гайки закріплена на передньому кінці кулачкового валу насоса. На нерухомі осі 8 веденої напівмуфти 5 вільно надіті вантажі 6. Корпус 4 навернений на напівмуфту 5. Провідна напівмуфта 1 має дві шпильки 10, що передають момент, що крутить, від валу […]

04
Кві

Система живлення дизелів

Робота насоса протікає таким чином: коли плунжер піднятий пружиною штовхача вгору (рис. 72, а), паливо підкачуючим насосом нагнітається через отвір в гільзі і заповнює порожнину під плунжером і виточку на нім. При переміщенні плунжера (під дією коромисла і штовхача) вниз паливо з-під плунжера витісняється через отвір гільзи в камеру корпусу. Витіснення палива продовжуватиметься до тих […]

Поставте будь-яке наше посилання у себе на сайті і пришліть його нам по e-mail і ми поставимо Ваше посилання у нас.

© 2017 Неофіційний сайт НЛТУУ (Національний лісотехнічний університет України)

При копіюванні матеріалів посилання на сайт nltuu.com.ua є обов'язковим