Неофіційний сайт НЛТУУ (Національний лісотехнічний університет України)

22
Кві

Електрообладнання автомобіля та трактора: споживачі

Муфта  вiльного ходу забезпечує передачу крутного моменту вiд стартера до вiнця маховика пiд час пуску двигуна та вiд’єднання шестернi стартера вiд маховика пicля пуску двигуна. Її внутрiшня (ведуча) обойма 14 (рис. 3) має подовжену маточину, яку на спiральних шлiцах установлено на валу якоря. Таке встановлення забезпечує повертання муфти в разi перемiщення її вздовж вала, що полегшує введення в зачеплення зубів шестернi стартера та вiнця маховика.

Зовнiшню (ведену) обойму 18 муфти виконано як одне цiле з шестернею стартера. З внутрiшнього боку ця обойма має чотири похилих пази, в яких розмiщуються ролики 15, що постiйно вiдтискаються штовхачами 16 iз пружинами 19 у звужену частину пазiв, заклинюючи таким чином обидвi частини муфти. Ефект заклинювання пiдсилюється, коли обертається ведуча обойма, тобто в разi вмикання стартера.

Рис. 3. Муфта вiльного ходу

1 – ведуча обойма; 2 – ролик; 3 – штовхач; 4 – шлiцьова втулка; 5 – ведена обойма; 6 – пружина штовхач

Стартер вмикається повертанням ключа вмикача запалювання праворуч до упора. При цьому невеликої сили струм вiд акумуляторної батареї спочатку пiде в обмотку реле вмикання, намагнiчуючи його осердя, яке притягує якiрець, замикаючи контакти електричного кола стартера. Пiсля цього також невеликої сили струм пiде вiд акумуляторної батареї до затискача 2 тягового реле, далi – на вмикач запалювання та затискач 7, втягувальну обмотку 9 тягового реле й через затискач 5 – в обмотки стартера. Водночас струм проходитиме тонкою затримувальною обмоткою тягового реле.

Пiд дiєю мaгнiтнoго поля, створюваного обмотками, осердя тягового реле втягується всередину втулки й перемiщує важiль вмикання 12, який нижнiм кiнцем перемiщує по гвинтовiй нарiзцi привод стартера й вводить його шестерню в зачеплення iз зубчастим вiнцем маховика. Водночас осердя тягового реле через шток 8 перемiщує контактний диск 6, який замикає контакти 4 i 13 тягового реле основного кола стартера, що мaє малий опiр, внаслiдок чого в обмотку стартера пiде великої сили струм, i якiр обертатиме колiнчастий вал двигуна. Водночас контактний диск з’єднується з додатковим контактом 3, який дaє змогу струму проходити в первинну обмотку котушки запалювання, минаючи додатковий опiр.

Коли двигун запуститься, стартер повертанням ключа лiворуч вимикається, й yci деталi привода пiд дiєю пружини повертаються в початкове положення. Якщо двигун почне працювати, а стартер не буде вимкнено, вiнець маховика поведе за собою шестерню стартера та зовнiшню обойму муфти з великою швидкicтю, ролики зсунуться по похилiй поверхнi пазiв вшироку частину, даючи змогу зовнiшнiй веденiй обоймi з шестернею обертатися вiльно, не передаючи зусилля на ведучу обойму й вал якоря, що запобiгає „розносу” стартера.

Якщо пiд час пуску двигуна зуб шестернi стартера збiгається iз зубом вiнця маховика, то пружина привода стиснеться, даючи змогу важелю вмикання перемiщатися далi й замкнути електричне коло стартера, а коли якiр повернеться, шестреня пiд дiєю буферної пружини вiдразу вiйде в зачеплення з вiнцем маховика.

Оскiльки пiд час пуску (особливо – холодного двигуна) стартер споживає великий струм, тривалicть вмикання його мaє не перевищувати 10…15 с. Повторнi вмикання можна робити тiльки через 30 с.

Ви можете завантажити дану роботу повність, клікнувши на посилання.

Залиште коментар

Ви повинні зареєструватись для того, щоб мати можливість додавати коментарі.

Поставте будь-яке наше посилання у себе на сайті і пришліть його нам по e-mail і ми поставимо Ваше посилання у нас.

© 2016 Неофіційний сайт НЛТУУ (Національний лісотехнічний університет України)

При копіюванні матеріалів посилання на сайт nltuu.com.ua є обов'язковим