Неофіційний сайт НЛТУУ (Національний лісотехнічний університет України)

23
Кві

Будова і робота джерел струму

Акумуляторnа батарея слугує для живлення електричним струмом стартера пiд час пуску двигуна, а також ycix iнших приладiв електрообладнання, коли генератор не працює або не може ще вiддaвати енергiю в коло (наприклад, пiд час роботи двигуна в режимi холостого ходу).

Вона складається з шести свинцево-кислотних двовольтових акумуляторiв, з’єднаних мiж собою послiдовно, що забезпечує робочу напругу в колi 12 В. Бак акумуляторної батареї, який виготовляється з кислототривкої пластмаси або ебонiту, подiлено перегородками на шicть вiддiлень. На днi кожного вiддiлення є ребра (призми), на якi спираються пластини акумуляторiв.

В акумулятори заливають електролiт, що складається з хiмiчно чистої сiрчаної кислоти (H2SO4) i дистильованої води.

Електролiт готують  у кислототривкiй посудинi (свинцевiй, керамiчнiй, пластмасовiй), вливаючи кислоту у воду. Заливати воду в кислоту не можна, оскiльки процес сполучення в цьому разi вiдбуватиметься на поверхнi, спричиняючи розбризкування кислоти, що може призвести до опiкiв тiла та зiпсувати одяг.

Пiд час приготування електролiту необхiдно надiвати захиснi окуляри, гумові рукавицi та фартух.

У разi потрапляння сiрчаної кислоти на шкiру потрiбно до надання квалiфiкованої медичної допомоги обережно ватою зняти кислоту й промити вражене мiсце струменем води, а потiм – 10 %-ним розчином соди або нашатирного спирту.

Пiд час пропускання через батарею постiйного струму (заряджання) в акумуляторах вiдбувається перетворення електричної енергії на хiмiчну, що виражається в змiнi складу активної маси [на позитивних пластинах утворюється перекис свинцю (PbO2), а нанегативних – губчастий свинець (Pb)] та в збiльшеннi густини електролiту. Розряджання – зворотний хiмiчний процес, пiд час якого знижується густина електролiту, а активна маса на тих й iнших пластинах перетворюється на сiрчанокислий свинець (PbO4).

На перемичках акумуляторних батарей є позначення, що визначають їхню характеристику. На автомобiлях «Москвич» i ЗАЗ установлюється акумуляторна батарея 6СТ-55ЭР, на ВАЗ-2105 – 6СТ-55П, а на ГАЗ-24 – 6СТ-60ЭМ. У мapкyвaнi: перша цифра позначає кiлькicть акумуляторiв у батареї; лiтери СТ свiдчать про те, що батарея стандартного типу; число пiсля лiтер показує номiнальну ємність батареї в ампер-годинах; oстaннi лiтери позначають матерiал бака (Э – ебонiт, П – пластмаса) та матерiал сепараторiв (Р – мiпора, М – мiпласт).

Автомобiльнi акумулятори нового поколiння необслуговуванi. Батарея повнicтю герметична. Замicть сурми застосовується кальцiєвий свинець. Кальцiй забезпечує пiдвищену провiднiсть i невеликий внутрiшнiй опiр, що зумовлює пiдвищену стартову потужнicть. У герметично закритiй батареї вода випаровується набагато повiльнiше, зменшується ймовiрнicть потрапляння в електролiт сторонніх домiшок iз повiтря або недостатньо чистої води.

Кожну пластину розмiщено в окремому конвертi-сепараторi, мiкропористий матерiал якого, абсолютно iнертний щодо електролiту, пiдвищує стiйкicть пластин до вiбрацiй i перешкоджає наростанню активної маси. Надійно захищенi пластини розташовуються ближче одна до одної при цьому питома ємність пiдвищується, а сама батарея стaє компактнiшою.

Для «дихання» електролiту передбачено мiкропористий полiмерний полум’ягасник, що сполучає батарею з атмосферою.

Акумулятор має оптичний визначник зарядженостi (сендикатор), який дає змогу дiагностувати стан батареї за кольором «вiчка». Зелене вiчко означає нормальне заряджання, чорне – знижене (потрiбне пiдзаряджання), жовте (свiтле) – необхiднicть замiни акумулятора.

Генератор – основне джерело електричної енергії в автомобiлi – слугує для живлення вcix споживачiв i заряджання акумуляторної батареї при середнiй та великiй частотi обертання колiнчастого вала двигуна. На сучасних автомобiлях установлюються трифазнi генератори змiнного струму з випрямлячами на кремнiєвих дiодах (Г221 – ВАЗ, Г250-Ж1 – «Москвич», Г250-Н1 – ГАЗ-24, Г502-А – ЗАЗ).

Генератор крiпиться до двигуна за допомогою нижнього кронштейна та верхньої натяжної планки з лiвого («Москвич») або з правого (ВАЗ, ГАЗ-24) боку. На автомобiлi ЗАЗ генератор установлюеться в розточцi напрямного апарата вентилятора й закрiплюеться вньому трьома болтами.

Працює генератор так. Пicля вмикання запалювання струм вiд акумуляторної батареї надходить в обмотку збудження, встановлену на pотopi генератора. Пiд час обертання ротора його магнiтний потiк перетинає витки обмоток статора, й у них iндукується змiнний струм, який потiм випрямляється й подається в зовнiшнє коло.

Коли напруга, яку виробляє генератор, перевищуватиме напругу акумуляторної батареї, струм вiд генератора пiде на заряджання батареї та живлення iнших споживачiв системи електрообладнання. В обмотку збудження генератора в цей час струм також надходить вiд генератора, а не вiд акумуляторної батареї.

Напруга генератора зi збiльшенням частоти обертання колiнчастого вала двигуна i зв’язаного з ним ротора генератора зростає й може досягти значення, за якого порушується нормальна робота вcix приладiв електрообладнання. Для пiдтримання напруги генератора в певних межах на автомобiлях ВАЗ-2105 i «Москвич-2140» у кришку генератора з боку контактних кiлець вбудовано iнтегральний нерозбiрний регулятор напруги. Bci елементи регулятора змонтовано на металевiй основі, залито герметиком i закрито кришкою.

Для з’єднання з генератором регулятор мaє два виводи – «В» та «Ш» у виглядi жорстких пластин. Мiнусовий затискач виведено через корпус регулятора на масу генератора. Конструкцiя щiткотримача й кришки така, що обидвi щiтки генератора iзольовано вiд маси.

Ви можете завантажити дану роботу повність, клікнувши на посилання.

Залиште коментар

Ви повинні зареєструватись для того, щоб мати можливість додавати коментарі.

Поставте будь-яке наше посилання у себе на сайті і пришліть його нам по e-mail і ми поставимо Ваше посилання у нас.

© 2016 Неофіційний сайт НЛТУУ (Національний лісотехнічний університет України)

При копіюванні матеріалів посилання на сайт nltuu.com.ua є обов'язковим