Неофіційний сайт НЛТУУ (Національний лісотехнічний університет України)

24
Бер

Кафедра лісівництва

Кафедра є базовою випускною кафедрою зі спеціальностей “Лісове господарство” та “Мисливське господарство”. Структура кафедри включає кілька секцій: лісівництва, фізіології деревних рослин, захисту лісу, мисливствознавства. На кафедрі функціонують науково-дослідні лабораторії фізіології та біохімії деревних рослин, молекулярно-генетичних маркерів, лісівництва, пірології.

Кафедра лісівництва володіє потужним науково-педагогічним потенціалом. Очолює кафедру д-р біол. наук, проф. Г.Т. Криницький

Протягом багаторічної активної творчої діяльності на кафедрі склалися і розвиваються такі напрями досліджень:

– з проблем підвищення продуктивності та біологічної стійкості лісових екосистем (керівник проф. Г.Т. Криницький). Дослідження, започатковані у 1961 р. відомим вченим, д-ром с.-г. наук, Заслуженим діячем науки, професором М.М. Горшеніним, який розробив новий спосіб рубань головного користування – механізовані улоговинні рубання, саме вони в гірських умовах забезпечують ефективне збереження водоохоронних, ґрунтозахисних та інших екологічних функцій лісів. Проведено стаціонарні комплексні дослідження впливу різних способів рубання на природне відновлення і формування молодого покоління лісу в букових і сосново-дубових насадженнях. З проблем напряму підготовлено як мінімум п’ять докторів наук і 30 кандидатів наук, видано близько 20 монографій, 6 підручників, 8 навчальних посібників;

– з розробки теоретичних основ і принципів комплексного ведення лісового господарства та раціонального природокористування (керівник – проф. С.А. Генсірук). З напряму, що заснований у 1972 р., опубліковано близько 60 наукових праць, 35 монографій. Генсірук С.А. – Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, Лауреат премії ім. В. Вернадського, Лауреат міжнародної премії Міжнародної спілки лісових дослідницьких організацій (IUFRO), у 1999 р. йому призначена довічна стипендія як видатному діячеві в галузі науки.

Основними науковими здобутками кафедри є:

– дослідження впливу різних способів поступових рубань на довкілля, продуктивність лісостанів і лісовідновлення в умовах Львівського Розточчя (науковий керівник проф. М.М. Горшенін);

– розроблення класифікації типів лісу Карпат та лісівничо-господарського групування типів лісу, комплексу відновних та лісогосподарських заходів з метою збереження і відтворення корінних типів деревостанів (науковий керівник проф. З.Ю. Герушинський);

– дослідження стану і функціонування зоокомпонентів лісових екосистем, охорони, відтворення та раціонального використання мисливської фауни, опрацювання принципів управління популяціями мисливських тварин на заповідних територіях (науковий керівник проф. В.Д. Бондаренко);

– вивчення поширення грибних захворювань та ентомошкідників у насадженнях Розточчя (виконавець доц. В.О. Крамарець);

– дослідження екологічної ніші дуба скельного, формування дубових насаджень з його участю (виконавець ст. н. с. Р.Ф. Кузів);

– вивчення впливу підвищених концентрацій вуглекислого газу на ріст сіянців і саджанців хвойних порід (виконавець доц. В.В.Павлюк).

Вперше в умовах Львівського Розточчя проведені комплексні дослідження росту географічних культур сосни звичайної (1975-1999 р.р., наукові керівники- проф. З.Ю. Герушинський, проф. Г.Т.Криницький). На площі 200 га Закарпаття і Прикарпаття розпочато інтродукцію ялиці великої – швидкорослої породи Північної Америки, а на Розточчі (Страдчівський навчально-виробничий лісокомбінат) закладено селекційний стаціонар, де випробовується 31 півсібсове потомство сосни звичайної (науковий керівник проф. Г.Т.Криницький).

Останніми роками на кафедрі під керівництвом проф. Г.Т. Криницького ведуться ґрунтовні лісівничо-фізіологічні та генетико-селекційні дослідження. Зокрема, розроблені теоретичні і методичні основи нового морфофізіологічного напрямку досліджень в лісознавстві, виявлена індивідуальна мінливість дорослих дерев і їх півсібсових потомств за фізіолого-біохімічними показниками, вивчені закономірності плодоношення бука лісового, сосни звичайної, сосни кедрової європейської і модрини європейської.

Базуючись на методичних засадах морфофізіологічного напрямку в лісовій селекції проф. Криницький розробив біоелектричний метод вивчення життєдіяльності деревних рослин, запропонував новий генетико-селекційний маркер – ступінь поєднаності, скорельованості змін фізіолого-біохімічних процесів у часі в селекційних об’єктів, розроблена морфофізіологічна концепція триступеневого селекційного відбору дерев, запропонував шкалу виявлення високопродуктивних дерев за фізіолого-біохімічними показниками.

Останнім часом науковці кафедри працювали у пріоритетному напрямі розвитку науки і техніки України “Охорона навколишнього природного середовища” над вирішенням таких проблем:

– оптимізація лісистості в пограничних районах України, Польщі та Білорусі;

– лісівничо-фізіологічні та генетико-селекційні основи вирощування високопродуктивних, біологічно стійких насаджень;

– пострадіаційні закономірності росту і розвитку деревних рослин та розроблення безпечної системи ведення лісового господарства в зоні відчуження Чорнобильської АЕС;

– типологічні основи підвищення продуктивності лісів Карпат;

– раціональне використання і відтворення ресурсів мисливської фауни;

– лісоекологічні аспекти функціонування новостворених заповідників.

Міжнародне співробітництво кафедри здійснюється в напрямах:

– участь у наукових конференціях і симпозіумах;

– наукове стажування;

– обмін науковою літературою;

– проведення спільних досліджень;

– використання матеріально-технічної бази зарубіжних університетів для проведення генетико-селекційних і фізіолого-біохімічних досліджень;

– написання спільних наукових праць і навчальних посібників.

Науковці кафедри беруть участь у виконанні міжнародної українсько-польської програми “Розточчя”, залучені до виконання загальноєвропейської програми створення географічних культур бука європейського, яка координується IUFRO.

Кафедра підтримує творчі зв’язки з ученими Польщі, Словаччини, Німеччини, Австрії, Франції, Росії, Білорусі, Молдови, Румунії та інших країн.

5 коментарі до “Кафедра лісівництва”

 • 1
  Коментар від SlaY

  Скажить, будь ласка, які дисципліни вивчаються на 1-му курсі!

 • 2
  Коментар від admin

  На першому курсі вивчаються приблизно такі дисципліни: вища математика, хімія, фізика, історія України, інформатика, філософія, українська та іноземна мова, фіз. виховання та інші. За більш детальнішою інформацією вам потрібно звернутись до приймальної комісії або безпосередньо на кафедру лісівництва.

 • 5
  Коментар від admin

  Тому, що офіційний сайт вже є, але незрозуміло для кого він існує і працює :(

Залиште коментар

Ви повинні зареєструватись для того, щоб мати можливість додавати коментарі.

Поставте будь-яке наше посилання у себе на сайті і пришліть його нам по e-mail і ми поставимо Ваше посилання у нас.

© 2016 Неофіційний сайт НЛТУУ (Національний лісотехнічний університет України)

При копіюванні матеріалів посилання на сайт nltuu.com.ua є обов'язковим