Неофіційний сайт НЛТУУ (Національний лісотехнічний університет України)

09
Кві

Кафедра ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу

Кафедра функціонує в університеті з 1945 р. На кафедрі читаються такі навчальні дисципліни: ботаніка, дендрологія, деревинознавство, лісове товарознавство, підсочка лісу, недеревна продукція лісу, основи наукових досліджень, система технології лісового господарства.

Завідувачами кафедри дендрології та деревинознавства були: доц. Ю. Д. Третяк (1945-1960 рр.); доц. Т. М. Бродович (1960-1975 рр.); проф. 3. Ю, Герушинський (1975-1981 рр.); проф. Т. М. Козубов (1981-1982 рр.); доц. Ю. Ф. Осипенко (1982-1983 рр.); проф. Г. Т. Криницький (1983-1986 рр.). З 1986 р. очолює кафедру д-р с.-г. наук, проф. В.П.Рябчук.

Кафедра оснащена відповідними приладами та установками, зокрема: сучасна випробувальна машина для деревини, променевий аналізатор рідини, фотоелектроколориметр, електронні ваги, мікроскопи, термостати, сучасні ПЕОМ тощо.

На кафедрі функціонують такі навчально-наукові лабораторії: ботаніки, дендрології, недеревної продукції лісу та музей-лабораторія деревинознавства. У музеї є унікальна колекція, яка налічує 610 взірців деревини зі всього світу.

На кафедрі з 1986 р. розвивається науковий напрям – недеревні ресурси лісу (науковий керівник – доктор с. г. наук, проф. В. П. Рябчук). За підсумками наукових досліджень з недеревних ресурсів захищена докторська і 11 кандидатських дисертацій, опубліковано підручник, 4 навчальних посібники, 5 монографій, 10 рекомендацій виробництву, 450 наукових статей.

Основні дисципліни кафедри читаються за підручниками і навчальними посібниками, написаними викладачами кафедри: дендрологія (доц. А.Д.Шовган), деревинознавство і лісове товарознавство (проф. В. П. Рябчук, доц. О. П. Божок, доц. І.С.Вінтонів), підсочка лісу, недеревна продукція лісу, основи наукових досліджень (проф. В. П. Рябчук).

Науковці кафедри працюють над розв’язанням теоретичних проблем підвищення продуктивності лісів та вивчення недеревних компонентів лісових фітоценозів.

Професорсько-викладацький склад кафедри організовує науково-дослідну роботу серед студентської молоді. Наукові роботи студентів неодноразово посідали призові місця на всеукраїнських конкурсах наукових робіт.

За матеріалами наукових досліджень працівники кафедри опублікували 4 підручники, навчальні посібники, монографії. На кафедрі підготовлено приблизно 26 кандидатських та 6 докторських дисертацій (С.В..Шевченко, М. І. Калінін, В. П. Рябчук, Г. Т. Криницький, М. М. Гузь, І. Ф. Калуцький). Розроблено та затверджено Мінлісгоспом (Держлісгоспом) України і об’єднанням лісового господарства більше десяти рекомендацій з підвищення продуктивності лісів, серед них з технології підсочки сосни звичайної, 1997 р. (доц. Л. С. Осадчук); рекомендації щодо створення лісових культур за участю карії, 2002р. (канд. с.-г. наук В. П. Божок); рекомендації з підсочки берези в лісах України, 1995 р. (проф. В.П.Рябчук); рекомендації з відбору дерев сосни звичайної підвищеної смолопродуктивності, 1995 р. (проф. В.П.Рябчук, канд. с.-г. наук Я.Максим).

Кафедра постійно підтримує тісні зв’язки із вищими навчальними закладами Росії, Білорусі, Молдови, Польщі, Словаччини, Чехії, Італії та інших країн.

Залиште коментар

Ви повинні зареєструватись для того, щоб мати можливість додавати коментарі.

Поставте будь-яке наше посилання у себе на сайті і пришліть його нам по e-mail і ми поставимо Ваше посилання у нас.

© 2016 Неофіційний сайт НЛТУУ (Національний лісотехнічний університет України)

При копіюванні матеріалів посилання на сайт nltuu.com.ua є обов'язковим