Неофіційний сайт НЛТУУ (Національний лісотехнічний університет України)

23
Сер

Лекція 22. Стадії виконання конструкторської документації

Основні етапи проектування і ставлення машин на серійне виробництво:

– розроблення, експертиза й затвердження конструкторської документації;

– виготовлення дослідних зразків машини;

– заводські (попередні) випробування й доопрацювання дослідних зразків;

– відомчі та міжвідомчі (приймальні) випробування;

– підготовка виробництва й ставлення машини на серійне виготовлення СЛМ.

Cтадії розроблення конструкторської документації:

– технічне завдання;

– технічна пропозиція;

– ескізний проект;

– технічний проект;

– робоча документація.

Замовник, на підставі аналізу власних потреб і досягнень вітчизняної та зарубіжної науки й техніки, опрацьовує і подає проектній організації замовлення, в якому вказує свої техніко-експлуатаційні та економічні вимоги, яким повинна відповідати проектована машина. В замовленні вказується також потрібний річний обсяг випуску машини.

Проектна організація, на підставі замовлення замовника та вивчення потреб ринку і сучасних досягнень науки й техніки, беручи до уваги чинні стандарти й результати проведених науково-дослідних робіт і використовуючи відповідні винаходи й патенти, опрацьовує конструкторську документацію.

Вона погоджує її із замовником та заводом-виготовлювачем, координує виготовлення та випробування дослідних зразків.

Технічне завдання опрацьовується на підставі:

– замовлення замовника на проектування нової машини;

– технічних вимог та інших стандартів, що відносяться до машин заданого типу;

– результатів теоретичних і експериментальних досліджень;

– вивчення вітчизняних та зарубіжних винаходів і патентної документації;

– аналізу досягнень і технічного рівня вітчизняної та зарубіжної техніки й технології;

– наукового прогнозування та аналізу перспективних лісозаготівельних технологій і нових систем лісових машин;

– вимог внутрішнього й зовнішнього ринків.

Технічна пропозиція розробляється у тому випадку, коли це обумовлено в технічному завданні. Метою технічної пропозиції є уточнення вимог до техніко-експлутаційних та інших показників машини, які можна виявити лише після більш глибокого аналізу різних варіантів конструкції і не були вказані в технічному завданні.

На цій стадії проектування розглядаються можливі варіанти загального компонування машини, різні конструктивні рішення, проводиться їх перевірка на патентну чистоту та конкурентну здатність й відповідність вимогам техніки безпеки, вимогам ергономіки тощо.

Ескізний проект розробляється, якщо це передбачено в техні-чному завданні.

Основною метою ескізного проекту є розробка конструкторської документації, яка до кінця розкриває принцип дії машини і її агрегатів.

Технічний проект – це сукупність конструкторських документів, які описують кінцеві технічні розв’язки і дають повну інформацію про будову проектованої машини та її вузлів і усі необхідні для опрацювання робочої документації конструкторські документи і дані.

Робоча документація – це сукупність конструкторських документів, які повністю визначають будову машини й усі дані для її виготовлення, контролю, приймання, експлуатації та ремонту.

Завантажити лекцію повністю можна тут.

Залиште коментар

Ви повинні зареєструватись для того, щоб мати можливість додавати коментарі.

Поставте будь-яке наше посилання у себе на сайті і пришліть його нам по e-mail і ми поставимо Ваше посилання у нас.

© 2016 Неофіційний сайт НЛТУУ (Національний лісотехнічний університет України)

При копіюванні матеріалів посилання на сайт nltuu.com.ua є обов'язковим